Indsigt

Selskabsret

Nyheder

18. juni 2018

Kapitalkravet til aktieselskaber nedsættes til 400.000 kr.

Folketinget har den 17. maj 2018 vedtaget to ændringslove til selskabsloven, som blandt an-det nedsætter kapitalkravet til aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Endvidere bliver registrering af et nystiftet kapitalselskab betinget af, at der er foretaget registrering af reelle ejere.

Læs mere her

 

12. december 2017

God selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har den 23. november 2017 udsendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse, som træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere.

Læs mere her

 

16. juni 2017

Nye krav til registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 trådte nye regler i kraft om registrering af virksomheders reelle ejere. Som følge heraf skal en lang række virksomheder inden 1. december 2017 registrere deres ultimative, fysiske ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere her

 

6. december 2016

Lovliggørelse af kapitalejerlån

Generalforsamlingen kan efter 1. januar 2017 under visse betingelser yde kapitalejerlån lovligt. Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. Kapitalejerlån, der ydes til personer med bestemmende indflydelse, beskattes fortsat.

Læs mere her

 

6. maj 2015

Ny lov om erhvervsdrivende fonde
Deloitte har udarbejdet en præsentation om betydningen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde baseret på vores seneste erfaringer med loven

Læs mere om loven her

 

28. januar 2015

Ny lov om erhvervsdrivende fonde
Den nye lov om erhvervsdrivende fonde trådte i kraft den 1. januar 2015. Den nye lov er i høj grad en videreføring af de eksisterende regler for de erhvervsdrivende fonde, men den indeholder også nye elementer, som fondenes bestyrelser og andre interessenter bør forholde sig til.

Læs mere om loven her

 

16. december 2014

Ejerregistret klar til selskabers registreringer
Formålet med ejerregistret, som bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015, er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om ejerforholdene i danske selskaber.

Læs mere her

Fandt du dette nyttigt?