bilimportorerne

Nedenfor kan du læse sidste års analyse, der tegner et billede af situationen inden COVID-19.

Der er godt gang i det danske bilsalg, og det har man formået at udnytte hos de danske bilimportører de seneste år, hvor indtjeningen kun er gået én vej: Op.

Men i Deloittes halvårsanalyse for regnskabsperioden 2018/2019 ser vi måske de første tendenser til en opbremsning. I 2017/2018 nåede bilimportørernes gennemsnitlige primære driftsresultat pr. ansat helt op på godt 1.654.000 kr. Det tal er nu faldet til godt 1.566.000 kr.

Det er dog ikke bekymrende, påpeger Lars B. Nielsen, der er brancheleder i Deloitte:

”Bilimportørerne er stadigvæk godt rustet til fremtiden, og det er ikke unaturligt, at vi ser et lille knæk efter så voldsom en stigning de forrige år.”

Lars B. Nielsen, brancheleder i Deloitte

At importørerne fortsat er godt rustet til fremtiden, afspejler sig også i den fortsat høje soliditetsgrad på hele 39,4 procent. Halvårsanalysen viser også, at de danske bilimportører fortsat får meget ud af deres investeringer. Siden 2016/2017 er det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital steget fra 15,1 procent til 20,1 procent i 2018/2019.

Binder pengene i investeringer

Varelageret pr. ansat er over en femårig periode steget fra et gennemsnit på knap 2.266.000 kr. i 2014/2015 til et gennemsnit på godt 4.050.000 kr. i 2018/2019. Generelt tyder udviklingen på, at de danske bilimportører tjener flere penge, men samtidig binder mange af dem i investeret kapital.

”Analysen understreger, at danske bilimportører er gode til at tjene penge og udnytte momentum, når der er gang i salget - og de sidste mange år er der solgt mange biler på det danske marked,” siger Lars B. Nielsen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story