bilimportorerne

Bilimportørerne

Bilimportørerne har fuld fart på indtjeningen

Der er godt gang i bilsalget, og det udnytter de danske bilimportører, der kører med overskud over hele linjen.

Der er fuld fart på udviklingen hos danske bilimportører, der leverede flotte resultater i 2018 - ligesom i de forgangne år. Det viser Autoanalysen 2019, hvor Deloittes eksperter analyserer bilimportørernes resultater og udviklingstendenser fra regnskabsåret 2017/2018.

På bare to år er bilimportørernes driftsresultat pr. ansat i gennemsnit steget med 11,8 procent fra godt 1.384.000 kr. i 2016 til knap 1.570.000 kr. i 2018.

Samtlige danske importører i analysen leverede overskud på bundlinjen i 2018, og generelt tjener de danske bilimportører masser af penge. Soliditetsgraden på 39 procent tegner et billede af en branche, der har det godt.

Binder pengene i investeringer

Fra 2015 og frem til 2017 havde afkastet af den investerede kapital ligget jævnt på omkring 15-16 procent. Dette på trods af at både indtjeningen og varelageret pr. ansat samtidig var steget. I 2018 ser vi imidlertid, at det gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er steget til 19,7 procent.

Varelageret pr. ansat er over en fireårig periode steget fra et gennemsnit på knap 2.270.000 kr. i 2014 til et gennemsnit på godt 4.100.000 kr. i 2018. Generelt tyder udviklingen på, at de danske bilimportører tjener flere penge, men samtidig binder mange af dem i investeret kapital.

Analysen understreger, at danske bilimportører er gode til at tjene penge og udnytte momentum, når der er gang i salget - og de sidste mange år er der solgt mange biler på det danske marked.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics