bilimportorerne

Bilimportørerne

Bilimportørerne stjæler profit fra forhandlerne

Mens indtjeningen hos danske bilforhandlere bremsede op i 2017, kører de danske bilimportører med overskud over hele linjen.

Der er fuld fart på udviklingen hos danske bilimportører, der leverede flotte resultater i 2017 - ligesom i de forgangne år. Det viser Autoanalysen 2019, hvor Deloittes eksperter analyserer bilimportørernes resultater og udviklingstendenser fra regnskabsåret 2016/2017.

I denne periode steg bilimportørernes driftsresultat pr. ansat i gennemsnit med 11,6 procent fra godt 1.380.009 kr. i 2016 til knap 1.570.000 kr. i 2017.

På nær en enkelt virksomhed (British Car Imports A/S) leverede samtlige danske importører overskud, og generelt tjener de danske bilimportører masser af penge. Soliditetsgraden på 40 procent samt den tilsvarende høje likviditetsgrad på 1,44 procent tegner et billede af en branche, der har det godt.

Importørerne tjener pengene – forhandlerne står svagt


Mens indtjeningen hos de danske bilimportører buldrer derudad, falder bilforhandlernes driftsresultat pr. ansat i 2017. Og sammenligner man driftsresultatet pr. ansat i kroner og ører for de to grupper, ligger forhandlerne noget under importørerne med et gennemsnit på knap 70.000 kr. pr. ansat. Importørernes soliditetsgrad er desuden væsentligt højere end bilforhandlernes, der ligger på knap 30 procent.

En væsentlig forklaring er, at bilimportørerne tjener mere pr. solgt bil, end forhandlerne gør. Samtidig står importørerne i en stærk forhandlingssituation og sætter bilforhandlerne under pres.

Ser man nogle år frem i tiden, kan denne situation imidlertid ændre sig, i takt med at de store bilforhandlere i stigende grad opkøber de små forhandlere og vokser sig større og stærkere.

Binder pengene i investeringer


Bilimportørernes gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er steget fra 15,3 procent i 2016 til 16,7 procent i 2017. Siden 2015 har afkastet af den investerede kapital ligget jævnt på omkring 15-16 procent, på trods af at både indtjeningen og varelageret pr. ansat er steget.

Varelageret pr. ansat er over en fireårig periode steget fra et gennemsnit på knap 2.270.000 kr. i 2014 til et gennemsnit på knap 4.050.000 kr. i 2017. Generelt tyder udviklingen på, at de danske bilimportører tjener flere penge, men samtidig binder mange af dem i investeret kapital.

Analysen understreger, at danske bilimportører er gode til at tjene penge og udnytte momentum, når der er gang i salget - og de sidste mange år er der solgt mange biler på det danske marked.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Relaterede emner