lastbilforhandlerne

Lastbilforhandlerne

Lastbilforhandlere kører i højeste gear

Efter et par stille år i 2014 og 2015 er danske lastbilforhandlere tilbage på et flot indtjeningsniveau, og stort set alle kører med overskud.

Lastbilforhandlerne har taget et ordentligt ryk i den rigtige retning de seneste par år, og over en fireårig periode er indtjeningen pr. ansat mere end fordoblet. Det viser Autoanalysen 2019, hvor Deloittes eksperter analyserer lastbilforhandlernes resultater og udviklingstendenser fra regnskabsåret 2016/2017.

Siden 2014 er det gennemsnitlige driftsresultat pr. ansat vokset fra godt 39.000 kr. til godt 93.500 kr. i 2017 – ovenikøbet med et lille fald fra 2016 til 2017.

Mens det i 2014 kun var tre ud af fire af forhandlerne, der leverede sorte tal på bundlinjen, er andelen af lastbilforhandlere med overskud steget til 92,1 procent i 2017. Og med en flot likviditetsgrad på 1,23 procent må man konkludere, at det generelt går godt for lastbilforhandlerne i Danmark.

Får meget ud af investeringerne

I samme fireårige periode er de danske lastbilforhandlere blevet bedre til at forrente deres investerede kapital – både i forhold til indtjeningen og rentabiliteten. Afkastet af investeret kapital er således steget fra 2,7 procent i 2014 til 4,8 procent i 2017 – igen med et lille dyk fra 2016 til 2017.

Varelageret er også steget voldsomt i perioden fra ca. 455.000 kr. i 2014 til knap 628.000 kr. i 2017, hvilket skyldes det generelt høje aktivitetsniveau i branchen.

Soliditetsgraden tager et lille dyk i 2017, hvilket er interessant i forhold til den kraftigt stigende indtjening. Det kan betyde, at lastbilforhandlerne har været rigtigt glade for at optage lån i forbindelse med nye investeringer i stedet for at finansiere det via egenkapitalen. Men faldet fra 22,0 procent i 2014 til 20,7 procent i 2017 er beskedent og ændrer ikke på det overordnede billede af en branche i vækst.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Relaterede emner