lastbilforhandlerne

Nedenfor kan du læse sidste års analyse, der tegner et billede af situationen inden COVID-19.

Lastbilforhandlerne har taget et ordentligt ryk i den rigtige retning de seneste par år, og den udvikling ser ud til at fortsætte. Det viser Deloittes halvårlige analyse af regnskabsperioden 2018/2019.

Siden 2016/2017 er det gennemsnitlige driftsresultatet pr. ansat vokset fra godt 91.400 kr. til godt 145.000 kr. i 2018/2019.

I løbet af de seneste tre regnskabsperioder er andelen af forhandlere, der leverede sorte tal på bundlinjen, steget fra 80 til 90 procent i 2018/2019. Derfor må man konkludere, at det generelt går godt for lastbilsforhandlerne i Danmark.

Får meget ud af investeringerne

I samme treårige periode er de danske lastbilforhandlere blevet bedre til at forrente deres investerede kapital – både i forhold til indtjeningen og rentabiliteten. Afkastet af investeret kapital er således steget fra 5,1 procent i 2016/2017 til 7,1 procent i 2018/2019.

Varelageret er også steget kraftigt i perioden, nemlig fra ca. 482.000 kr. i 2016/2017 til godt 525.000 kr. i 2018/2019, hvilket skyldes det generelt høje aktivitetsniveau i branchen.

Soliditetsgraden tog et lille dyk i 2018/2019 til 20,5 procent. Interessant, i forhold til den kraftigt stigende indtjening, mener Lars B. Nielsen, der er brancheleder i Deloitte:

”Det kan betyde, at lastbilforhandlerne har været glade for at optage lån i forbindelse med nye investeringer i stedet for at finansiere det via egenkapitalen. Men faldet er beskedent og ændrer ikke på det overordnede billede af en branche i vækst.”

Lars B. Nielsen, brancheleder i Deloitte

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story