ადამიანური რესურსები

სხვაგვარად რომ შევხედოთ, სამუშაო შეიძლება უფრო მეტი იყოს, ვიდრე პროცესი. ის შეიძლება იყოს შედეგი, რომელიც განაპირობებს პროდუქტიულობას, ღირებულება და გავლენა, რომელიც გამოავლენს ადამიანურ პოტენციალს და ქმნის ორგანიზაციას, რომელიც მდგრადია რისკების მიმართ და პასუხობს მომავლის გამოწვევებს.