შერწყმა და შესყიდვა

დელოიტის საქართველოს ოფისი კუნსულტაციას უწევს კორპორატიულ კლიენტებსა და კერძო ინვესტორებს მთლიანი შერწყმა-შესყიდვის ციკლის განმავლობაში. შერწყმა, შესყიდვისა და დაშლის პროცესების თანმხლები ჩვენი საკონსულტაციო მომსახურებები სრულად მორგებულია თითოეული ჩვენი კლიენტის საჭიროებებზე.