Biuletyn prawny dla branży finansowej

Artykuł

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd wybranych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Lipiec 2020

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury.

Webcast: Klauzule abuzywne
Trendy w najnowszych decyzjach Prezesa UOKiK
23 lipca 2020 r.,
godz. 10.00 - 11.00

Zarejestruj się

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

Publikacje

1. Wakacje kredytowe pod lupą Prezesa UOKiK

W związku ze stanem epidemii, instytucje udzielające kredytów i pożyczek zaoferowały swoim klientom uproszczoną procedurę odroczenia spłaty kredytów i pożyczek. W przeciwieństwie do wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej, w Polsce zasady skorzystania z takich wakacji kredytowych każda z instytucji ustala samodzielnie, co wiąże się z niejednolitością warunków odraczania spłaty kredytów i pożyczek. W dniu 22 kwietnia 2020 r. stanowisko w sprawie skutków zawierania aneksów dotyczących odroczenia płatności rat kredytów i pożyczek bankowych zajął Prezes UOKiK.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

2. Usługi finansowe związane z branżą motoryzacyjną czekają duże zmiany – przewidują eksperci Deloitte

„Przyszłość rynku motoryzacyjnego i obsługi posprzedażowej” to raport Deloitte dotyczący wpływu obecnych trendów na branżę, przychody oraz zyski, opublikowany w czerwcu 2020 r. Zdaniem ekspertów Deloitte, branżę motoryzacyjną czeka w nadchodzących latach wiele zmian, skutkujących zmianami również w powiązanych usługach finansowych. Wśród oczekiwanych zmian są m.in.:

  • ponad dwukrotny wzrost przychodów z usług finansowych do 2035 r. spowodowany silnym rozwojem Chin;
  • rozwój działalności usługowej, w tym poprzez tworzenie się nowych obszarów działalności;
  • wielokanałowa sprzedaż z naciskiem na sprzedaż bezpośrednią jako klucz do sukcesu. 

Jak rozwój technologii wpłynie na usługi finansowe związane z branżą motoryzacyjną? Jaka forma finansowania będzie bardziej popularna – leasing czy kredyty (pożyczki)? Jak zmiany wpłyną na produkty ubezpieczeniowe dla użytkowników pojazdów? To tylko niektóre z aspektów omówionych w raporcie. Szczególnej uwadze polecamy część dotyczącą usług finansowych (od s. 66). Raport do pobrania znaleźć można pod tym linkiem

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

3. Stanowisko KNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych

Na początku czerwca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko dotyczące kwestionariusza ankietowego banków dla instytucji płatniczych, w tym także dla tych z branży FinTech. KNF zaproponowała szereg bardzo szczegółowych pytań, na które instytucje płatnicze powinny odpowiedzieć, a pozyskane w ten sposób dane mają przyczynić się do większego bezpieczeństwa transakcji płatniczych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Stanowisko KNF budzi jednak wiele kontrowersji.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

4. Stopniowy rozwój regulacji dot. sztucznej inteligencji

O ile jeszcze do niedawna sztuczna inteligencja była pojęciem funkcjonującym w oderwaniu od regulacji prawnych, o tyle ostatnio i na poziomie krajowym, i europejskim pojawiają się pierwsze projekty przepisów mające zastosowanie do tej technologii. Warto już teraz wdrażać nie tylko sztuczną inteligencję, ale także robotyzację procesów (Rpa) w sposób zgodny z istniejącymi i projektowanymi uregulowaniami.

Czytaj więcej
 

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

5. Digitalizacja jako szansa na usprawnienie organizacji w czasach pandemii COVID-19

Ograniczenie dokumentacji papierowej w organizacji, szczególnie tej wymienianej z klientami, oraz usprawnienie procesów wewnętrznych od pewnego już czasu budzi zainteresowanie spółek z różnych branż. Digitalizacja znacznie jednak przyspieszyła w związku z pandemią koronowirusa. Cyfryzacja procesów nie może być jednak przeprowadzana w oderwaniu mających zastosowanie regulacji prawnych, a zorientowanie się we wszystkich mających zastosowanie przepisach może być niekiedy problematyczne.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

6. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie COVID-19

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to nowa propozycja Rady Ministrów na problemy finansowe spowodowane przez COVID-19. Zgodnie z planowanym rozwiązaniem, przedsiębiorcy nie będą potrzebowali sądowej zgody na rozpoczęcie tzw. „uproszczonej” procedury restrukturyzacyjnej. Wdrożenie jej przez przedsiębiorcę w porozumieniu z doradcą restrukturyzacyjnym wstrzyma na cztery miesiące egzekucje, potrącenia oraz wypowiadanie najistotniejszych dla przedsiębiorstwa umów, a zarząd uwolni od odpowiedzialności za długi spółki.

Czytaj więcej
 

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

7. LIBOR - co oznacza likwidacja tego wskaźnika?

Wskaźnik LIBOR jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania rynku finansowego. Stawki LIBOR, które wyznaczają koszt pieniądza w odniesieniu do 5 walut (USD, EUR, CHF, GBP, JPY) w zakresie 7 tenorów czasowych (ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 1R), są powszechnie stosowane jako podstawowy wskaźnik referencyjny przy ustalaniu parametrów w transakcjach rynku finansowego. Choć mechanizm kwotowania LIBOR wzbudził wiele kontrowersji i zarzutów dotyczących nadużyć, to jednak sam wskaźnik jest powszechnie uznawany za podstawowy element formuł stosowanych w dokumentacji finansowej. Zmierzch funkcjonowania tego wskaźnika został zapowiedziany 27 lipca 2017 r., kiedy to Andrew Bailey, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego FCA (Brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego) poinformował, że uczestnicy rynku powinni uwzględnić fakt, że wskaźnik LIBOR nie będzie publikowany po 2021 r. Zastrzegł, że po tym okresie FCA nie będzie wymagała od banków uczestniczenia w procedurze kwotowania tej stawki referencyjnej.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

8. Weksle inwestycyjne – szansa czy zagrożenie?

W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać się z różnego rodzaju ofertami posługującymi się pojęciem tzw. weksla inwestycyjnego. Choć samo słowo weksel wydaje się mieć pozytywne konotacje, odwołujące się do efektywnego instrumentu prawnego, zapewniającego skuteczną egzekucję, to jednak koncepcja „weksla inwestycyjnego” wymaga dłuższej chwili refleksji w odniesieniu do potencjalnej decyzji o zaangażowaniu w takie przedsięwzięcie. Poniżej wskazujemy czym są owe weksle inwestycyjne, czy rzeczywiście są one bezpieczne i na co należy zwracać szczególną uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej inwestycji w ten instrument.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

9. Umowa z dostawcą chmury obliczeniowej

Komunikat KNF z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej spowodował, iż coraz więcej podmiotów z sektora bankowego czy ubezpieczeniowego – zainteresowanych jest wdrożeniem w organizacji rozwiązań chmurowych. Tym, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest element „transgraniczny”.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Webcasty i podcasty z udziałem Deloitte Legal

Webcast: Klauzule abuzywne – trendy w najnowszych decyzjach Prezesa UOKiK
Bezpłatne seminarium on-line: 23 lipca 2020 r., godz. 10.00-11.00

Reżim prawny dotyczący klauzul abuzywnych wymaga od przedsiębiorców przyjęcia w stosowanych wzorcach rozwiązań, które nie będą naruszać interesów konsumentów. Za obecność klauzul abuzywnych we wzorach stosowanych przez przedsiębiorcę grożą bowiem m.in. konsekwencje finansowe. Coraz to nowe decyzje Prezesa UOKiK sprawiają jednakże, że utrzymanie stosowanych wzorców umów w zgodzie z prawem jest trudne, gdyż przyjęte przez przedsiębiorcę rozwiązania we wzorcach umownych, dotychczas powszechnie akceptowane, mogą z dnia na dzień okazać się praktyką abuzywną.

Zarejestruj się

Podcast Podatki/Prawo: Restrukturyzacje firm i układy z wierzycielami w kryzysie
Na czym polega restrukturyzacja i jakie są jej rodzaje?

Czas kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią to trudny okres dla wielu firm zmagających się z nowymi realiami gospodarczymi. Wiele z nich jest zmuszonych do zmiany swojej struktury poprzez likwidację niektórych oddziałów lub spółek w grupie oraz tworzenia nowych. Restrukturyzacja dotyczy również zatrudnienia. Na czas kryzysu pojawiły się specjalne przepisy przewidujące uproszczoną restrukturyzację.

Odsłuchaj podcast
 

Digitalizacja i paperless – jak cyfryzować procesy w organizacji?
Ograniczenie dokumentacji papierowej w organizacji, szczególnie tej wymienianej z klientami, oraz usprawnienie procesów wewnętrznych od pewnego już czasu budzi zainteresowanie spółek z różnych branż. Digitalizacja znacznie jednak przyspieszyła w związku z pandemią koronowirusa. Cyfryzacja procesów nie może być jednak przeprowadzana w oderwaniu mających zastosowanie regulacji prawnych, a zorientowanie się we wszystkich mających zastosowanie przepisach może być niekiedy problematyczne.

Odsłuchaj nagranie webinaru


Stopniowy rozwój regulacji dot. sztucznej inteligencji
Czym jest, a czym nie jest sztuczna inteligencja, jakie wyzwania stawia przed nami rozwój tej technologii, zarówno pod względem praktycznego jej wykorzystania jak i pod względem regulacji prawnych.

Odsłuchaj podcastu


Webinarium: Zielone obligacje w finansowaniu zrównoważonego rozwoju
Ciekawa debata na temat tego, jak rozwija się rynek zielonych obligacji, w jaki sposób jest regulowany oraz jakie będą następne kroki w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju.

Zobacz nagranie


Webcast: Wsparcie dla przedsiębiorstw MŚP w ramach Tarczy antykryzysowej
W związku z kryzysem finansowym wywołanym epidemią, pojawiło się wiele mechanizmów wsparcia kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Na co mogą liczyć w ramach tych programów? Odpowiedzi udzieliliśmy w trakcie webcastu.

Zarejestruj się i dowiedz więcej

Sustainable finance & impact investing
Debata ekspercka w ramach X edycji ASK pt. „Zrównoważone finanse oraz inwestowanie z myślą o wpływie na otoczenie, czyli w jaki sposób rynek kapitałowy może wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju?".

Zobacz nagranie

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?