Czym różni się praca zdalna od telepracy w obecnej sytuacji?

Artykuł

Czym różni się praca zdalna od telepracy w obecnej sytuacji?

Jakie zmiany w ich zakresie wprowadziła tzw. Tarcza Antykryzysowa?

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 28/2020

Kolejna, czwarta tarcza antykryzysowa, ustala ramy organizacyjne i prawne, w jakich powinno odbywać się wykonywanie pracy zdalnej. Jednocześnie, w Kodeksie pracy w dalszym ciągu funkcjonują przepisy dotyczące telepracy, która dotychczas była najbardziej popularną formą świadczenia pracy przy użyciu środków komunikowania się na odległość. Jakie zatem różnice występują pomiędzy pracą zdalną a telepracą? O tym, miedzy innymi, piszemy w dzisiejszym wydaniu newslettera „Odporność biznesu w dobie COVID-19”.

Różnice między pracą zdalną i telepracą

Jakie różnice występują pomiędzy pracą zdalną a telepracą? Które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w danej organizacji lub w odniesieniu do danej grupy zawodowej? Który mechanizm jest łatwiejszy do wdrożenia? Aby ułatwić odpowiedzi na te pytania, w artykule przedstawiamy porównanie obu form z uwzględnieniem projektowanych przepisów Tarczy 4.0.

>> Czytaj dalej >>

Niemal sześć na dziesięć polskich firm odczuło negatywny wpływ epidemii koronawirusa

Sektor finansowy niestabilny, ale daleki od kryzysu

Według KE recesja w Polsce będzie najpłytsza spośród wszystkich krajów Unii. Sektor bankowy był najważniejszym z kanałów, za pośrednictwem których rząd starał się złagodzić skutki pandemii, ale też poniósł największe koszty. Kryzys gospodarczy nie powinien rozlać się na kryzys finansowy, choć eksperci spodziewają się, że popyt na kredyty będzie mniejszy o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent.

>> Przeczytaj więcej >>

Niewypłacalność kontrahentów

Jak pandemia może wpłynąć na wycenę aktywów i zobowiązań w sprawozdaniach śródrocznych spółek giełdowych?

Wszystko zależy od branży, w której dana spółka działa, posiadanych przez nią aktywów i zobowiązań oraz działań podjętych przez jej kierownictwo. Ponieważ pandemia została ogłoszona w marcu br. w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok stanowiła ona wydarzenie po dacie bilansu. Dopiero sprawozdania za pierwsze półrocze 2020 roku pozwolą poznać skalę oddziaływania COVID-19 na sytuację majątkową i finansową spółek.

>> Dowiedz się więcej >>

5 najważniejszych rozwiązań dla pracodawców w ramach Tarczy 4.0

Tarcza Antykryzysowa: Limity przyznawanych ulg a podatek od nieruchomości

Dzięki nowemu, wyższemu limitowi, przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulg w zakresie podatku od nieruchomości złapali drugi oddech. Korzystnym rozstrzygnięciem jest dla nich fakt, że oba limity nie kumulują się, tj. stanowią odrębną od siebie pulę, w związku z czym nawet po przekroczeniu na przestrzeni trzech lat obrotowych limitu 200 000 euro otrzymanej pomocy de minimis, przedsiębiorca dalej ma możliwość uzyskania w roku 2020 do 800 000 euro pomocy w ramach Ram Tymczasowych.

>> Przeczytaj artykuł >>

Tarcza Antykryzysowa 4.0: zmiany w CIT i raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Przesunięcie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz TP-R

Zgodnie z art. 31z Tarczy 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularze TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony do 31 grudnia 2020 r. (gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.), a w przypadku gdy termin upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. o 3 miesiące.

>> Dowiedz się więcej na ten temat >>

Dotacje z funduszy unijnych dla średnich firm na kapitał obrotowy

UBO - ostatni dzwonek na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

W marcu, w związku z wybuchem pandemii, przesunięto termin obowiązkowej rejestracji beneficjentów rzeczywistych (UBO) na 13 lipca 2020 r. W artykule dowiesz się, czym jest CRBR, kto musi się zarejestrować i jakie dane trzeba ujawnić, jak złożyć wniosek, jakie są przewidziane kary za niezarejestrowanie UBO i czy UBO jest konieczne przy ubieganiu się o udział w programie pomocowym PFR.

>> Zapoznaj się ze szczegółami rejestracji UBO >>

Telemedycyna rewolucjonizuje tradycyjne modele opieki zdrowotnej

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?