Zwinne organizacje | Blog o Agile

Symboliczny Manifest Agile rozpoczyna się od stwierdzenia: "Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych".