Nepriame dane

Deloitte vám pomôže s plánovaním a implementáciou procesov a nastavení v oblasti nepriamych daní, ich systematickou kontrolou, ako aj s prípravou a kontrolou daňových priznaní, čím dosiahnete nižšie náklady a predovšetkým znížite riziká, ktoré súvisia s uplatňovaním nepriamych daní.