Služby

Služby pri fúziách a akvizíciách

Náš tím transakčného poradenstva pomáha klientom riešiť dôležité podnikateľské otázky, ku ktorým patrí strategické rozhodovanie týkajúce sa realizácie akvizícií, predajov a reorganizácií spoločností vrátane ich oceňovania, daňového a právneho štruktúrovania a hĺbkovej previerky (due diligence).

V rámci transakcií poskytujeme klientom komplexné transakčné, podnikové, právne a daňové poradenské služby. Medzi našich klientov patria nadnárodne, lokálne a rodinné spoločnosti a ich majitelia, súkromní investori, fondy súkromného kapitálu, správcovia konkurznej podstaty, transakčné inštitúcie a štátna správa.

Klientom poskytujeme rozsiahle skúsenosti získané v domácom aj medzinárodnom prostredí, širokú škálu špecializovaných zručností a hlboké znalosti všetkých sektorov ekonomiky. Slovenská kancelária spoločnosti Deloitte má k dispozícii skúsený tím viac než 20 transakčných, daňových, právnych a komerčných odborníkov na transakčné poradenstvo, ktorí majú rozsiahle know-how a znalosti v oblasti fúzií, akvizícií a podnikových financií v Slovenskej republike a v zahraničí.

Úzko spolupracujeme s kanceláriami spoločnosti Deloitte vo viac než 150 krajinách sveta. Individuálne služby v kombinácii so širokou pôsobnosťou na trhu a s možnosťou využívať know-how členských firiem Deloitte Touche Tohmatsu nám umožňujú reagovať na náročné a rôznorodé potreby našich obchodných partnerov.

Naše služby

  • Príprava spoločností na predaj
  • Riadenie akvizičných a predajných procesov
  • Hĺbková previerka (due diligence)
  • Komerčné due diligence a post-akvizičná integrácia
  • Daňové poradenstvo
  • Oceňovanie spoločností a finančné modelovanie
  • Právne poradenstvo
     

Spojte sa s našimi expertami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Partnerka | Transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová riadi oddelenie transakčného poradenstva  Deloitte na Slovensku. Má viac ako 15 rokov skúsenosti z riadenia projektov akvizícií a predajov spoločností, refinancovania, due diligenc... Viac