Fúzie a akvizície | Deloitte Slovensko

Služby

Fúzie a akvizície

Chystáte sa rozšíriť Vaše podnikanie prostredníctvom akvizície alebo máte záujem svoju spoločnosť čo najlepšie predať? Náš tím transakčného poradenstva pomáha klientom riešiť dôležité podnikateľské otázky, ku ktorým patrí strategické rozhodovanie týkajúce sa realizácie akvizícií, predajov a reorganizácie spoločností vrátane ich oceňovania, daňového a právneho štruktúrovania a predinvestičných hĺbkových previerok tzv. due diligence. V rámci transakcií klientom poskytujeme komplexné finančné, právne a daňové poradenské služby. Medzi našich klientov patria nadnárodné, lokálne a rodinné spoločnosti a ich majitelia, súkromní investori, fondy súkromného kapitálu, finančné inštitúcie a verejná správa.

Bratislavská kancelária spoločnosti Deloitte disponuje skúseným tímom viac ako 30 finančných, daňových, právnych a komerčných odborníkov na transakčné poradenstvo, ktorí majú rozsiahle know-how a znalosti v oblasti fúzií, akvizícií a podnikových financií na Slovensku aj v zahraničí.

Zároveň úzko spolupracujeme s kanceláriami Deloitte vo viac ako 150 krajinách sveta. Individuálne služby v kombinácii so širokou pôsobnosťou na trhu a možnosťou využitia know-how členských firiem Deloitte nám umožňujú reagovať na náročné a rôznorodé potreby našich obchodných partnerov.

Naše služby

  • Príprava spoločnosti na predaj – pomáhame našim klientom maximalizovať hodnotu a manažovať riziká transakcií.
  • Riadenie akvizičných a predajných procesov – pri akvizíciách aj predajných procesoch pomáhame klientom v celom priebehu investičného rozhodovania.
  • Hĺbková previerka (due diligence) – hlavným cieľom predinvestičnej previerky je potvrdenie investičných predpokladov, identifikácia potenciálnych príležitostí a vyhodnotenie finančných, právnych a daňových rizík, ktoré by s transakciou mohli byť spojené.
  • Oceňovanie spoločností a finančné modelovanie – máme rozsiahle skúsenosti s ohodnocovaním podnikov, častí podnikov, hmotných aj nehmotných aktív v najrôznejších komerčných situáciách. Súčasťou nášho portfólia sú aj služby z oblasti ohodnocovania zamerané na účely súdnych sporov a arbitráží.
  • Daňové poradenstvo – v rámci pred-investičných previerok sa zameriavame na daňové riziká a ich možné dopady na hodnotu spoločností. Pripravujeme správy najmä pre investorov, financujúce banky alebo právnych poradcov. Pomáhame klientom pripraviť akvizičnú štruktúru za účelom minimalizovania transakčných nákladov.
  • Právne poradenstvo – klientov podporujeme a radíme im už od počiatočného štádia transakcie, teda od návrhu základného konceptu akvizície, strategického plánovania, cez právny audit, až po  vyjednanie a spísanie zmluvnej dokumentácie a post-akvizičné kroky.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb, medzinárodn... Viac