Med digitaliseringens mange muligheder har det aldrig været lettere for danske modevirksomheder at bevæge sig ud på internationale markeder. Men der er en række vigtige forholdsregler at have styr på, inden forretningen vokser ud over de danske grænser. Her har vi samlet en oversigt over gode spørgsmål at stille sig selv.

Kender I de grundlæggende toldregler?

Ifølge Skattestyrelsens analyser begår speditører mange fejl og kender ikke altid til virksomhedens varer. Samtidig sætter EU’s toldlovgivning fokus på fejl og mangler, og som virksomhed har I altid selv ansvaret for at opfylde kravene. Et godt kendskab til de grundlæggende toldregler på det nye marked kan spare jer for uventede udgifter og andet bøvl i forbindelse med leveringer.

Får I varer forarbejdet i andre EU-lande?

Mange danske modevirksomheder får produceret deres produkter i udlandet - men har I styr på, hvem der egentlig ejer materialerne, når de sendes ud over den danske grænse?

Hvis eksempelvis metervarer sendes til forarbejdning i et andet EU-land og derfra direkte videre til kunden i et tredje EU-land, er det vigtigt at være opmærksom på de gældende moms- og skatteregler. Ofte vil det eksempelvis kræve momsregistrering i forarbejdningslandet, når varen ikke sendes retur til Danmark, og modevirksomheden i Danmark bevarer ejerskabet til varen gennem forarbejdningsprocessen i udlandet.

Kender I leveringsbetingelser og varernes oprindelse inden køb og salg?

Toldmæssigt er det vigtigt at vide, hvem der præcist er ansvarlig for import, eksport og valg af leverandør, samt om momsregistrering er nødvendig - eller måske ligefrem fordelagtig - i kundens hjemland. Hvis I eksempelvis sælger varer med leveringsbetingelsen ’DDP’ til kunder uden for EU, vil I som sælger ofte være forpligtet til at lade jer registrere lokalt. Det samme kan gælde, hvis jeres varer produceres uden for EU og leveres direkte til kunder i andre EU-lande med leveringsbetingelsen ’DDP’.

Giver jeres udenlandske datterselskaber underskud?

Hvis jeres datterselskaber i udlandet bliver underskudsgivne, bør I være meget opmærksomme på, om der er noget galt med jeres afregningspriser internt i koncernen. Simple politikker fra moderselskabets side kan være med til at sikre, at afregningspriserne er i overensstemmelse med såvel danske som internationale regler.

Overvejer I lokale medarbejdere?

Mange starter eksportsalg ved at ansætte en lokal sælger eller ved at hyre en agent. Men i en del tilfælde bliver lokale medarbejdere og agenter ansat for at binde virksomheden til det pågældende land og skaber derved det, der kaldes ’fast driftssted’. Det betyder ofte forpligtelser til at betale skat for både virksomheden og medarbejderne.

Har I styr på afregningen af udenlandske medarbejdere?

Der er i disse år stigende fokus på, at udenlandske medarbejdere bliver afregnet korrekt, og det er derfor vigtigt at have styr på reglerne på området. I 2015 introducerede OECD 15 såkaldte BEPS-rapporter, som I bør være opmærksomme på, hvis I eksempelvis outsourcer jeres produktion, indkøb eller salg. BEPS-initiativerne vil blandt andet påvirke følgende områder: 1) øget gennemsigtighed, rapportering og compliance for skatteforhold og afregningspriser, 2) skattestrategi og -politikker, herunder risikovillighed og risikoreduktion, 3) forretningsmæssigt indhold og afstemning af forretningsmodeller mellem skattestrategi og skattepolitikker.

Giver jeres showroom skatteproblemer?

Showrooms i udlandet kan være ensbetydende med skattepligt i udlandet. Flere myndigheder benytter showrooms til at statuere faste driftssteder, hvilket medfører pligt til blandt andet indlevering af selvangivelser og skattebetalinger. Det kan koste bøder, hvis I ikke lever op til kravene. Vær i øvrigt opmærksom på, at varer, I overfører til et udenlandsk showroom, også kan være omfattet af momspligtigt, hvis varerne ikke returneres til Danmark.

Har I styr på de nye regler for gavekort?

EU har ændret momsreglerne for gavekort. Det betyder, at der i Danmark pr. 1. juli 2019 skal betales moms på gavekort, der kun kan bruges til varer og ydelser i Danmark, allerede ved udstedelsen af gavekortet. Hidtil har det været muligt for virksomheder at vente med at betale moms på gavekort, til kunderne indløser det. I nogle tilfælde er dette fortsat muligt, men det vil ofte kræve en ændring af jeres set-up.

Kontakt

Anja Svendgaard Dalgas

Partner, Transfer Pricing

+45 30 34 69 44

Anitta Fjordside, Director

Anitta Fjordside, Director

+45 30 93 46 98

Share this story