EKF

Artykuł

Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu

Deloitte na X Europejskim Kongresie Finansowym online

Jubileuszowy dziesiąty Europejski Kongres Finansowy będzie wydarzeniem online. Deloitte po raz kolejny jest partnerem kolejnej odsłony tego prestiżowego wydarzenia. Tematem przewodnim wszystkich tegorocznych przedsięwzięć Europejskiego Kongresu Finansowego są „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu”.

Ograniczony ze względu na pandemię programowo EKF w dniach 12 - 14 października ma formułę online i jest inauguracją nowej, rozproszonej w czasie i miejscu formuły EKF na czas pandemii i zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestniczących w nim osób. Część debat z odbędzie się w planowanym terminie czyli 12-14.10, w tym debata Michaela Wodzickiego, która planowana jest na 13.10. Pozostała część planowanych paneli odbędzie się przed końcem br. Terminy i forma trzech poniższych paneli są w trakcie ustalania i będziemy na bieżąco informować.

Celem Kongresu jest debata na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwiązań dotyczących bezpiecznego rozwoju w trakcie i po kryzysie.

Prelegenci EKF to menedżerowie najwyższych szczebli, osoby, które kształtują politykę gospodarczą i przedstawiciele nauki. To nie tylko prezesi wiodących polskich instytucji finansowych, lecz także przedstawiciele rządowych i finansowych instytucji europejskich, eksperci ds. polityki gospodarczej czy też uznani makroekonomiści rekomendujący działania w polityce gospodarczej oraz doświadczeni menedżerowie sektora IT w bankowości.

W tym roku eksperci Deloitte wystąpią w czterech debatach. Gospodarzem dwóch z nich jest nasza firma.

Czy Polska nadal utrzymuje się w grupie liderów bankowości cyfrowej?

Przeczytaj podsumowanie debaty | > Obejrzyj zapis wideo debaty
Wydarzenie odbyło się online w dniu 13 października 2020r.

Gospodarz debaty:
Michael Wodzicki, Partner, Strategia, Lider Centrum Usług dla Bankowości i Ubezpieczeń

Polska została uznana za jednego z liderów w dziedzinie rozwoju cyfrowych kanałów bankowości. Aby pozyskać dane, które potwierdziłyby słuszność tego poglądu, pięć lat temu Deloitte przygotował analizę Digital Banking Maturity na EKF w Sopocie, która od tego czasu przeprowadzana jest cyklicznie. Niniejsza edycja badania jest największą z dotychczasowych, ponieważ obejmuje aż 318 banków działających w 39 krajach na całym świecie. Dołączając do naszego panelu dowiesz się:

 • Jakie są silne i słabe punkty Polski w porównaniu z liderami technologii cyfrowej z całego świata?
 • W jakich dziedzinach ci najlepsi nas wyprzedzają i w co inwestują z myślą o przyszłości?
 • Jak będzie wyglądał rozwój cyfrowych kanałów bankowości w Polsce w świecie zmienionym przez pandemię?


Gośćmi panelu Michaela Wodzickiego będą:

 • Marcin Giżycki, ING Bank Śląski, Wiceprezes Zarządu
 • Jacek Iljin, mBank, Managing Director, Retail sales and processes
 • Andrzej Pyka, Santander Bank Polska, Chief Retail Transformation Officer
   

Zobacz także:

Klimat na zmiany w biznesie – perspektywa zmian klimatycznych i związanych z nimi ryzyk, a stopień przygotowania i odporności polskiego rynku finansowego

Nowy termin debaty online podamy niebawem

Gospodarz debaty:
Irena Pichola, Partner, Strategia, Lider Sustainability Consulting Central Europe

Przedstawienie kontekstu zmian klimatu i ich wpływu na rynek finansowy, prezentacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania oraz raportowania czynników ESG, omówienie poziomu dojrzałości polskiego sektora bankowego w tym zakresie.

Kontekst: Zmiany klimatyczne stanowią obecnie jedno z największych globalnych wyzwań zrównoważonego rozwoju, które znajduje odzwierciedlenie w nadchodzących regulacjach dot. sposobów finansowania oraz sprawozdawczości firm. Kwestie wskazywane, jako priorytet obecnej polityki UE, również coraz częściej podejmowane są przez środowisko biznesowe – obecne zainteresowanie klimatem a także czynnikami ESG wynika z faktu, że czynniki te mają realny wpływ na model biznesowy oraz sposób funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw. Podczas dyskusji panelowej porozmawiamy o wpływie zmian klimatycznych na sektor finansowy, przedstawimy praktyki liderów w zakresie zarządzania i raportowania kwestii ESG oraz omówimy największe wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi jakie stoją obecnie przez polskim sektorem bankowym.


Gośćmi panelu Ireny Picholi będą:

 • Jarosław Rot, BNP Paribas, Dyrektor Zarządzający w Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za obszar Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Skarbu
 • Radosław Kwiecień, BGK, Członek Zarządu
 • Aneta Piątkowska, Ministerstwo Rozwoju, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych
 • Sylwia Kiertowicz, KNF
   

Zobacz także:

Dodatkowo oprócz powyższych debat ekspert Deloitte, Przemysław Szczygielski, Partner, Lider Risk&Regulatory Advisory w Polsce będzie gościem poniższych paneli:

Okrągły stół ryzyka bankowego EKF
Mapa wyzwań 2020-2023

Nowy termin debaty online podamy wkrótce

Gospodarz debaty: Marek Lusztyn, prezes Banku Pekao S.A.

Uczestnicy:
Barbara Sobala, Citi Handlowy
Piotr Mazur, PKO Bank Polski
Paweł Preuss, EY
Przemysław Szczygielski, Deloitte

Celem debaty jest identyfikacja kluczowych ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce oraz naszkicowanie związanej z tym mapy wyzwań. W związku ogromną niepewnością wynikającą z nie w pełni jeszcze zmaterializowanych ekonomicznych skutków “zamrażania” gospodarki i walki z pandemią, dyskusja w debacie ma na celu przede wszystkim identyfikację zagrożeń dla stabilności systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie pożądanych kierunków działań, niezbędnych, aby sektor bankowy utrzymał zdolność wspierania gospodarki.

Eksperci biorący udział w panelu zostaną poproszeni o podanie swoich recept, aby polski sektor bankowy utrzymał zdolność wspierania gospodarki osłabionej kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią.

Wnioski z okrągłego stołu ryzyka bankowego EKF stanowić będą przyczynek do Dyskusji Prezesów o wyzwaniach sektora bankowego.

Zobacz także:

 • Sektor finansowy
  Będąc liderem na polskim rynku pomagamy naszym klientom podejmować najlepsze decyzje, a tym samym skutecznie podnosić ich wartość i wspierać stabilny rozwój.
 • Strategie CFO
  Program CFO stanowi strategiczną inicjatywę ekspertów Deloitte, której celem jest wsparcie dyrektorów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań.

Kryzys jako szansa dla rozwoju nowych obszarów aktywności klienckiej gości

Nowy termin debaty online podamy wkrótce

Gospodarz debaty: Pekao SA
Moderator: Przemysław Szczygielski
Uczestnicy:
Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu, PFR SA
Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu, Pekao SA
Ewa Kruchelska, Christ SA
Bartłomiej Kolubiński, CEO, Grupa Inwestycyjna, Hossa SA

Otoczenie biznesowe weszło na ścieżkę silnych zmian strukturalnych i systemowych. Jak zabezpieczyć pozycję rynkową w warunkach „nowej normalności”? Czy to dobry okres dla inwestycji firm lub strategii rozwoju nieorganicznego? Czy kryzys jest szansą dla polskich firm na rozwój eksportu? Jaka jest w tym kontekście rola banków i instytucji rozwoju?

Zobacz także:

 • Bankowość i rynki kapitałowe
  Deloitte skupia profesjonalistów o różnorodnym doświadczeniu, aby zapewnić indywidualne rozwiązania dla klientów ze wszystkich segmentów branży bankowej i rynków kapitałowych. Doradzamy naszym klientom lokalnie, czerpiąc z globalnej wiedzy firmy oraz doskonałej znajomości branży naszych ekspertów.
 • Sektor finansowy
  Będąc liderem na polskim rynku pomagamy naszym klientom podejmować najlepsze decyzje, a tym samym skutecznie podnosić ich wartość i wspierać stabilny rozwój.

Zapraszamy do udziału w tegorocznym jubileuszowym EKF. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.

 

Czy ta strona była pomocna?