Biuletyn prawny dla branży finansowej

Artykuł

Biuletyn prawny dla branży finansowej

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Kwiecień 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal. Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. KNF w sprawie formy umowy o świadczenie usług maklerskich

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat dotyczący dopuszczalności zawierania umowy o świadczenie usług maklerskich w określonych formach. Stanowisko to jest szczególnie istotne w obliczu digitalizacji usług inwestycyjnych. Forma umowy o świadczenie usług maklerskich regulowana jest art. 58 Rozporządzenia 2017/565 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

2. Digital Resilience Regulation - plany wzmocnienia bezpieczeństwa sektora finansowego

Planowane unijne rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego jest kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa klientów podmiotów z sektora finansowego w związku z postępującą digitalizacją tego sektora oraz sposobu świadczenia usług. Projekt jest częścią pakietu dotyczącego finansów cyfrowych, który ma sprzyjać innowacyjności i konkurencji przy jednoczesnym ograniczeniu związanego z nimi ryzyka.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

3. Wzrost znaczenia elektronicznego kontraktowania w dobie COVID-19

Elektroniczne podpisy są z nami od jakiegoś czasu i przez to wydają się już nie wywoływać aż tylu kontrowersji i problemów. Można też powiedzieć, że na skutek pandemii ciężko szukać podmiotu, który w ten czy inny sposób nie zetknął się z elektronicznym kontraktowaniem. Wciąż jednak jeszcze brakuje ugruntowanej wiedzy na temat wagi prawnej poszczególnych narzędzi do elektronicznego składania oświadczeń woli. Z naszego doświadczenia wynika, że przeważająca większość przedsiębiorców w Polsce rozumie prawne znaczenie kwalifikowanego e-podpisu, jako równoważnego podpisowi odręcznemu.

Czytaj więcej

Zobacz również:
Nagranie webinaru "Cyfrowa transformacja jako katalizator wspierający odporność firm na COVID-19"

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

4. Zatory płatnicze - bieżący monitoring oraz właściwa dyscyplina płatnicza

Jesteśmy świeżo po terminie na złożenie pierwszego sprawozdania ze stosowanych praktyk płatniczych w 2020 r. Trudności związane z jego prawidłowym sporządzeniem zbiegły się z kolei w czasie z nałożeniem przez Prezesa UOKiK pierwszych kar za nadmierne opóźnienia w płatnościach z transakcji handlowych. Doświadczenia szczególnie z tych ostatnich klikunastu tygodni pokazują, jak trudne jest powiązanie nie zawsze precyzyjnych pojęć z ustawy z terminologią stosowaną na potrzeby systemów księgowych. Wynika to przede wszystkim z tego, że czym innym jest zarządzanie życiem umowy w sensie prawnym, a czym innym księgowe dokumentowanie zdarzeń istotnych z punktu widzenia przepisów rachunkowych.

Czytaj więcej

Zobacz również:
Nagranie webinaru "Zatory płatnicze – półmetek wdrażania nowych obowiązków dla przedsiębiorców"

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

5. SFDR – nowe obowiązki w sektorze usług finansowych w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

10 marca 2021 r. zaczęły obowiązywać na terenie Unii Europejskiej kluczowe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych[1], znanego od angielskiego skrótu jako SFDR (tj. Sustainable Finance Disclosure Regulation, dalej „SFDR”). SFDR nałożyło obowiązki w tym zakresie na uczestników rynku finansowego (w tym zakłady ubezpieczeń udostępniające ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne oraz firmy inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem) i doradców finansowych.

Czytaj więcej

Zobacz również:
Zielona strona mocy czyli zrównoważone finansowanie w nierównoważonych czasach

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu, który odbył się w ramach Akademii Spółek Kapitałowych. Prawnicy z kancelarii Deloitte Legal przybliżyli tematykę emisji zielonych obligacji, podzielili się również doświadczeniami z transakcyjnej praktyki zawodowej oraz przedstawili inne zrównoważone instrumenty finansowania.

Zobacz nagranie

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

6. Reforma IBOR – konsekwencje prawne

W trakcie webinaru "Reforma IBOR – konsekwencje prawne" eksperci podsumowali kluczowe skutki reformy IBOR w świetle wynikających z niej najważniejszych konsekwencji prawnych, stosowanie wskaźników referencyjnych w proponowanych produktach finansowych a także wpływ reformy IBOR na zawarte umowy i konieczność dokonania odpowiedniej implementacji zmian.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

7. Crowdfunding - unijne regulacje crowdfundingu coraz bliżej

Rozporządzenie ustalające jednolite ramy dla crowdfundingu, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych będzie stosowane od 10 listopada 2021 r. To pierwszy akt o zasięgu unijnym, który kompleksowo reguluje tematykę finansowania społecznego projektów biznesowych i prowadzi do profesjonalizacji podmiotów zarządzających platformami crowdfundingowymi.

Czytaj więcej

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Zobacz również

1. Jak zidentyfikować ryzyka i zwiększyć odporność biznesu w czasach ciągłej niepewności

Wpływ pandemii na instytucje finansowe, spowolnienie gospodarcze i zmiany w modelu wykonywania pracy to czynniki, które znacząco modyfikują podejście do zarządzania ryzykiem. Jakie zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem udało się wprowadzić i dokąd one prowadzą?

2. Instytucje finansowe zyskują na zatrudnieniu dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju

Aż 70 proc. specjalistów z sektora finansowego uważa, że w pięcioletniej perspektywie dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju będą pełnili kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia celów ESG, czyli z zakresu ochrony środowiska, czynników społecznych i ładu korporacyjnego. Najczęściej wskazywanym celem działania Chief Sustainability Officer, czyli CSO, jest skuteczne przeprowadzenie zmian w zakresie modelu biznesowego danej organizacji.

3. O 17 p.p. wzrósł odsetek dyrektorów ds. ryzyka, którzy w najbliższych dwóch latach spodziewają się wzmożonych działań w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym

Wśród trendów, które w ciągu najbliższych dwóch lat będą miały największy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych, specjaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem najczęściej wymieniają kwestie związane z obecną sytuacją gospodarczą i społeczną. 48 proc. z nich wskazuje na światowy kryzys finansowy, a 42 proc. na pandemię – wynika z 12. edycji badania "Global risk management survey. A moving target: Refocusing risk and resiliency amidst continued uncertainty".

Subskrybuj "Biuletyn prawny dla branży finansowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?