Rozwiązania wpływające na zachowania płynności finansowej firm

Artykuł

Rozwiązania wpływające na zachowania płynności finansowej firm

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 14/2020

23 kwietnia 2020

Czy konsumenci mogą uratować gospodarkę? Są branże, które notują duże wzrosty w obecnej sytuacji – jak sektor TMT. Ekonomiści prognozują także, że jeśli lock down nie będzie się przedłużał, to drugie półrocze może przynieść ożywienie gospodarcze również w innych sektorach. By tak się stało ważne jest, by dziś jak najwięcej firm zachowało płynność finansową. Część rozwiązań mających na celu jej utrzymanie znalazło się w tarczy antykryzysowej 2.0. Eksperci Deloitte przeanalizowali rządowe propozycje i podpowiadają, jak z nich skorzystać. Zapraszamy do lektury.

Optymizm konsumencki jednym z kluczowych czynników wychodzenia z kryzysu

Jeśli pandemia nie będzie się przedłużać i nie doprowadzi do znaczących zmian strukturalnych w gospodarce, jest szansa na stopniową poprawę koniunktury już w drugim półroczu bieżącego roku i wzrost gospodarczy w 2021 r. Z prognoz wynika wyraźnie, że po recesji powinno nastąpić odbicie, sięgające nawet 5%. Możliwe są dwa podstawowe scenariusze: stosunkowo szybkie ustąpienie pandemii i wywołany tym powszechny optymizm oraz stopniowe wygaszanie na przestrzeni wielu miesięcy.

>> Przeczytaj artykuł >>

Optymizm konsumencki jednym z kluczowych czynników wychodzenia z kryzysu

COVID-19 a rada nadzorcza: perspektywa przewodniczącego

Nikt nie może przewidzieć ostatecznego wpływu pandemii na gospodarkę światową. Niemniej jednak już teraz trzeba podjąć ważne decyzje, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne przewidujące optymalne scenariusze na przyszłość. Działania rad nadzorczych definiują sposób, w jaki firmy będą wychodzić z kryzysu, radzić sobie w nowym okresie ożywienia gospodarczego i przynosić korzyści interesariuszom.

>> Przeczytaj artykuł >>

COVID-19 a rada nadzorcza: perspektywa przewodniczącego

Tarcza antykryzysowa 2.0: Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców weszły w życie

W artykule przedstawiamy analizę wybranych rozwiązań opublikowanych w Ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwanej tarczą antykryzysową 2.0), mogących mieć kluczowe znaczenie dla zachowania płynności finansowej i możliwości kontynuacji działalności.

>> Czytaj dalej >>

Tarcza antykryzysowa 2.0: Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców weszły w życie

Tarcza 2.0 – zawieszenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

W pierwszej tzw. tarczy antykryzysowej pojawiły się przepisy stanowiące o zawieszeniu terminów sądowych, procesowych i wynikających z przepisów prawa administracyjnego. Powyższe uregulowania nie obejmowały jednak zawieszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Finalnie uregulowanie powyższego problemu znajduję się w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarczy 2.0, która została podpisana przez Prezydenta w dniu 17 kwietnia 2020 r.

>> Przeczytaj artykuł >>

Tarcza 2.0 – zawieszenie terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Wyzwania stojące przed spółkami telekomunikacyjnymi, mediowymi i technologicznymi w obliczu COVID-19

Eksperci Deloitte przeanalizowali wpływ COVID-19 na działalność firm z sektora telekomunikacyjnego, mediowego i technologicznego. Zachęcamy do zapoznania się z analizami, dotyczącymi m.in. utrzymywania niezawodności dostępu do sieci, wpływu na inwestycje, szczególnie w technologię 5G, gwałtownego wzrostu zainteresowania usługami na żądanie, czy rozwiązań wspierającuch zdalną pracę i naukę.

>> Przeczytaj więcej >>

Wyzwania stojące przed spółkami telekomunikacyjnymi, mediowymi i technologicznymi w obliczu COVID-19

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?