Software Asset Management

Máte dostatočný prehľad o svojich softvérových licenciách?

SW Asset Management („SAM“) je správa softvérových licencií zaoberajúca sa životným cyklom softvérových aplikácií zavedených v organizácii. Cieľom SAM je znížiť náklady na informačné technológie (IT) a obmedziť podnikateľské a právne riziká súvisiace s vlastníctvom a používaním softvéru.

Zistite viac o našich službách