Transformacja energetyczna

Artykuł

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

Transformacja energetyczna (5/2023)

W najnowszym wydaniu koncentrujemy się na aktualnej sytuacji na rynku energetycznym w Polsce oraz na działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa w dążeniu do dekarbonizacji. Komentujemy dla Państwa zmiany w październikowych notowaniach cen gazu. Pomagamy nie pogubić się w nowych przepisach dotyczących prawa energetycznego i podczas najbliższego webinaru krok po kroku opowiemy o zmianach jakie zaszły w tym obszarze. Pokazujemy jak prawidłowo obliczyć kwotę zwrotu akcyzy od energii elektrycznej. Bierzemy aktywny udział w kluczowych wydarzeniach energetycznych i klimatycznych o charakterze regionalnym.

Październikowe zmiany cen notowań gazu

Na rynkach gazu znaczący wpływ na notowania ma pogoda oraz temperatury. Średnia temperatura we wrześniu bieżącego roku była wyższa niż w czerwcu. Ponadto aż o 6 stopni przekroczyła ona temperaturę we wrześniu 2022. Dodatkowo, wrześniowy spadek zapotrzebowania na paliwo gazowe w Europie wyniósł 8% r/r. W pierwszej połowie października temperatury nadal utrzymywały się powyżej średniej. W Polsce wrzesień przyniósł wzrost zapotrzebowania o ponad 11% r/r, natomiast w dalszym ciągu stanowiło to spadek o 15% w stosunku do 5-letniej średniej. Nieodwracalnie zbliżamy się do najchłodniejszego okresu w roku, niemniej jednak to nie tylko temperatura zewnętrzna wpływa na ceny błękitnego paliwa. Fundamentalnie jesteśmy w dość komfortowej pozycji ze względu na poziom napełnienia magazynów, natomiast wydarzenia z początku października zdecydowanie przełożyły się na rynkową sytuację.

8 października operatorzy przesyłowi gazu (fiński Gasgrid i estoński Elering) odnotowali spadek ciśnienia w podmorskim gazociągu łączącym systemy gazowe Finlandii i Estonii. Połączenie Balticconnector ma 150 km długości, z czego 77 km przebiega po dnie morskim. W związku z podejrzeniem uszkodzenia gazociągu i wyciekiem surowca podjęto decyzję o wstrzymaniu pracy obiektu. Wraz z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie Ministerstwo energetyki Izraela poinstruowało amerykański Chevron, by wstrzymał wydobycie na złożu Tamar, znajdującym się na morzu blisko Strefy Gazy. Tamar wyprodukował około 10,25 mld m³ gazu w 2022 r., eksportując duże ilości do sąsiednich krajów, takich jak Egipt i Jordania. Egipt wykorzystuje gaz z Izraela do eksportu przez instalacje LNG na rynek Europy południowej. Złoże Tamar to jedno z ważniejszych dla Europy złóż gazu.

Jeszcze na początku października ceny gazu na rynku SPOT (TGE w Polsce oraz duński TTF) kształtowały się na poziomie TGE: 140-160 PLN/MWh [TTF: 135-155 PLN/MWh], natomiast w związku z opisanymi powyżej zdarzeniami dostawy na bieżący tydzień to już TGE: ok 226 PLN/MWh [TTF: ok 210 PLN/MWh]. W dostawach krótkoterminowych wzrost jest zauważalny, natomiast na rynku terminowym prowadzonym przez TGE w zakresie dostaw paliwa gazowego na rok 2024 oraz 2025 – mówimy o zmianie na poziomie ok. 10%. Należy podkreślić, że zarówno Polska, jak i cała Europa - bazując na doświadczeniach sprzed roku - zadbała o wcześniejsze napełnienie magazynów gazu. W Polsce stan napełnienia wynosi ok. 99%, a w Europie średnio ok. 97%.

Na rynku energii elektrycznej na chwilę obecną sytuacja jest stabilniejsza. Dodatkowo według danych PSE, narastająco w okresie styczeń-wrzesień 2023 r., krajowe zużycie spadło o 4,61% r/r do 123 TWh. Odnotowano również spadek produkcji w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. o 8,84% r/r do 118,91 TWh.

Ceny paliwa gazowego. Opracowanie własne na podstawie danych z TGE oraz TTF.

 

Potrzebujesz wsparcia w analizie rynku energetycznego oraz doradztwie w procesach zakupu energii elektrycznej lub gazu? Skontaktuj się z: Piotr Hałoń, Krzysztof KosińskiMarta Iwańczuk-Grzywna.

Jesienna r/ewolucja w prawie energetycznym

Rok 2023 jest przełomowym rokiem dla rynku energetycznego. Nowo uchwalone akty prawne mają być odpowiedzią na liczne wyzwania, przed którymi obecnie stoi polska energetyka. Z jednej strony wytwórcy energii borykają się z trudnościami w przyłączaniu do sieci, z drugiej zaś odbiorcy ponoszą coraz większe koszty zakupu energii elektrycznej. W trakcie kolejnego energetycznego webinaru prawnicy z kancelarii Deloitte Legal: Paweł Łączkowski oraz Michał Mikołajczyk wskażą, jakie możliwości i zarazem nowe wyzwania postawił przed branżą ustawodawca.

Zarejestruj się na webinar

Dokąd zmierza transformacja energetyczna w polskich przedsiębiorstwach?

Nasz ekspert Piotr Hałoń został zaproszony do studia #EONtalks przez Joannę Waszak z E.ON, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące kondycji polskiej transformacji energetycznej. Zachęcamy do wysłuchania wywiadu, jeśli są Państwo zainteresowani odpowiedziami na pytania:

  • Czy biznes radzi sobie z wyzwaniami, które stawia przed nim niestabilny rynek energetyczny?
  • Jakie działania podejmują firmy, aby optymalizować koszty energii i radzić sobie ze skutkami kryzysu energetycznego?
  • Jak zmieniają się modele zakupowe mediów energetycznych w przedsiębiorstwach?
  • Czy umowy PPA to rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa?

Dekarbonizacja w przemyśle morskim

Potencjał tkwiący w gospodarce morskiej jest ogromy. Ceny energii oraz surowców stanowią jednak barierę dla rozwoju branży. Ponadto odpowiada ona za 3% światowych emisji CO2. Większość inwestycji czy modernizacji wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, które mogą być współfinansowane ze środków niekomercyjnych (dotacje, zachęty podatkowe). Sektor żeglugi morskiej ma do odegrania wyjątkową rolę jako fundament światowego handlu. Jest nie tylko sektorem, który powinien obniżyć emisyjność, ale także elementem umożliwiającym globalną dekarbonizację poprzez transport paliw niskoemisyjnych. Zachęcamy do lektury raportu „Dekarbonizacja transportu morskiego. Wszystkie ręce na pokład.” oraz kontaktu z Tomaszem Gasińskim, Dominiką Alicką, Magdaleną Ludwik-Pardałą oraz Krzysztofem Wojtowiczem.

Przeczytaj raport

Jak prawidłowo obliczyć kwotę zwrotu akcyzy od energii elektrycznej?

W ostatnich latach wiele podmiotów będących zakładami energochłonnymi zainwestowało we własne źródła energii (np. instalacje fotowoltaiczne bądź farmy wiatrowe), a także korzystało z różnych form pomocy publicznej, uzyskując rekompensaty kosztów poniesionych na zakup energii elektrycznej. Okoliczności te mają wpływ na wysokość ponoszonych przez podmioty kosztów energii elektrycznej, które to koszty uwzględnia się przy kalkulacji zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. O szczegółach piszą dla Państwa nasi akcyzowi eksperci: Anna Wibig, Kinga Bączek oraz Mateusz Jopek.

Przeczytaj artykuł

Transformacja klimatyczno-energetyczna przedsiębiorstw

2 października w Łodzi wraz z Urzędem Miasta Łódź oraz Bankiem ING zorganizowaliśmy spotkanie na temat transformacji klimatyczno-energetycznej w przedsiębiorstwach. Eksperci Deloitte zapoznali uczestników z:

  • wyzwaniami, szansami i ryzykami związany z wdrażaniem dekarbonizacji w organizacji | Tomasz Gasiński,

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

 

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 

 

Czy ta strona była pomocna?