Kryzys nas wzmocnił? Wnioski na przyszłość

Artykuł

Kryzys nas wzmocnił? Wnioski na przyszłość

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 22/2020

21 maja 2020 r.

Inwestycje technologiczne i digitalizacja kontaktu z klientami, zmiana sposobu pracy oraz systemu kontroli, to najważniejsze wnioski z kryzysu, o jakich mówią przedstawiciele branży finansowej. Naczelną zasadą wszystkich planów odpornościowych powinno być usprawnienie procesu podejmowania decyzji oraz opracowanie systemu aktywnego i zwinnego zarządzania ryzykiem. Choć, mamy nadzieję, że stosunkowo niedługo wszystko wróci do normy, można wykorzystać czas, który dzieli nas od tej chwili, na udokumentowanie wniosków i doświadczeń – tych dobrych i tych złych – i uwzględnić je w planach, dotyczących rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w przyszłości, niezależnie od ich charakteru i skali.

Jak firmy z sektora usług finansowych radzą sobie z pandemią?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania przeprowadzonego przez Deloitte wśród członków kadry kierowniczej amerykańskich firm z sektora usług finansowych, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Prezentujemy też wnioski wyciągnięte przez badane firmy i omawiamy prognozy dot. możliwych scenariuszy w okresie przechodzenia z etapu reagowania do etapu odzyskiwania zdolności normalnego działania.

>> Czytaj dalej >>

Powrót do miejsca pracy: jak uruchomić firmę po pandemii

Tarcza finansowa – problemy interpretacyjne zasad przyznawania subwencji

Minęły dwa tygodnie od otwarcia programu i pojawiają się pierwsze krytyczne sygnały od przedsiębiorców, którzy wskazują na liczne wątpliwości dotyczące interpretacji zasad przyznawania subwencji. Prowadzą one w skrajnych przypadkach do sytuacji, w której przedsiębiorca, pomimo otrzymania decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, obawia się skorzystać z przyznanych mu środków.

>> Zapoznaj się z naszą analizą >>

Webcast: Bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP na nowych, atrakcyjniejszych warunkach

1 czerwca BGK rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Kredyt na innowacje technologiczne” (Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) skierowanego do firm z sektora MŚP z mniej wymagającymi zasadami udzielania wsparcia. Celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm. W artykule przedstawiamy kluczowe zasady udzielania premii technologicznej.

>> Przeczytaj artykuł >>

 

Bezpieczna transformacja z pracy zdalnej do biura – nowe zalecenia Głównego Inspektora Pracy

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?