Jak technologie cyfrowe mogą pomóc w fazie regeneracji?

Artykuł

Ożywienie działalności gospodarczej z uwzględnieniem wpływu na klimat i środowisko

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 19/2020

12 maja 2020 r.

Pandemia, z którą świat mierzy się od kilku miesięcy rzuciła nowe światło na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Paradoksalnie, środowisko naturalne stało się beneficjentem trudnej sytuacji gospodarczej. I chociaż walka ze skutkami kryzysu gospodarczego będzie jednym z najważniejszych zadań tuż po pokonaniu pandemii, to moment wychodzenia z kryzysu oferuje możliwość budowy nowego gospodarczego ładu, który będzie uwzględniał rozwiązania korzystne dla środowiska. W dzisiejszym wydaniu newslettera analizujemy, w jakim zakresie wysiłki na rzecz ożywienia działalności gospodarczej i budowania odporności (opracowywane obecnie plany stymulacyjne, pakiety ratunkowe i programy powrotu do pracy), powinny uwzględniać wpływ poszczególnych firm i całych gospodarek na klimat i środowisko.

Zielone ożywienie gospodarcze

Ograniczenia narzucone przez rządy przyczyniły się do poprawy stanu środowiska, ale to krótkotrwały pozytywny skutek uboczny pandemii. Niestety, uwaga opinii publicznej będzie często skupiona na zdrowiu i finansach kosztem klimatu. Dlatego wysiłki na rzecz ożywienia gospodarki muszą uwzględniać wpływ firm i gospodarek na klimat i środowisko.

>> Czytaj dalej >>

Faza 2 – Regeneracja. Cyfrowy biznes ukształtuje ”nową normalność”

JPK_V7M (tzw. VDEK) - jak przygotować się do nowego obowiązku raportowego w cieniu pandemii COVID-19?

Pierwotnie nowy plik JPK_V7M miał być obowiązkowy dla tzw. dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r., ale z powodu pandemii COVID-19 termin ten przesunięto. Oznacza to nieco więcej czasu na przygotowania, ale może też skłonić do refleksji nad unowocześnianiem sposobu rozliczeń z fiskusem. O rozliczeniach z użyciem VDEK oraz o tym, jak w najbliższej przyszłości może wyglądać elektroniczny postęp w kontaktach z administracją skarbową opowiada Igor Roman, Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

>> Wysłuchaj podcastu >>

Posłuchaj światowych ekspertów, jak technologie cyfrowe pozwolą wyprowadzić biznes z kryzysu

Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach tarczy antykryzysowej

W związku z obecną trudną sytuacją gospodarczą, polski rząd uruchomił program wsparcia dla przedsiębiorstw, które zostały dotknięte przez problemy finansowe. Przedstawiamy najważniejsze dostępne instrumenty oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Rozwoju Przemysłu i proponujemy firmom z sektora MŚP nasze wsparcie, dzięki któremu będą mogły z nich w pełni skorzystać.

>> Dowiedz się więcej >>

 

Klienci sklepów rewidują priorytety. Cena walczy o uwagę z bezpieczeństwem

Centra usług wspólnych (GBS) w czasie niepewności

Wczesne działania zapobiegawcze podjęte przez liderów GBS pokazują, że odporność i elastyczność procesów realizacji usług będą ogrywać kluczową rolę w ograniczaniu skutków kryzysu na biznes. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wskazującą najważniejsze czynniki, jakie liderzy GBS powinni uwzględnić w swojej reakcji na zaistniałą sytuację i przy opracowywaniu planów zabezpieczających ich modele świadczenia usług w przyszłości.

>> Przeczytaj artykuł >>

#Consumer_update: Powrót do sklepów

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?