COVID-19, Jak zadbać o siebie, swoich bliskich i współpracowników?

Artykuł

Tarcza antykryzysowa 2.0. Kogo obejmie nowa pomoc?

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 11/2020

15 kwietnia 2020

Tuż przed świętami rząd przyjął dwa rozporządzenia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wspierać dużych i średnich przedsiębiorców. Czego dotyczą kolejne zmiany i o jaką pomoc mogą ubiegać się firmy? O tym między innymi piszemy w dzisiejszym wydaniu newslettera.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców

Rząd przedstawił kolejne rozwiązania, które mają wspierać przedsiębiorców w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Równolegle trwają prace nad kolejnymi zmianami „Tarczy antykryzysowej”, rozszerzającymi rodzaje wsparcia dla beneficjentów.

>> Zobacz zmiany z perspektywy podatkowej >>

 

Tarcza antykryzysowa 2.0 – kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0 – przesunięcie terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych i przekazywania informacji finansowych

Rząd przyjął dwa rozporządzenia, które przesuwają ustawowe terminy wypełniania obowiązków w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji finansowych. Przyjęte zmiany dotyczą podmiotów, które mają obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych, takich jak spółki z o.o. czy spółki akcyjne (w tym publiczne), jak również podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie niektórych danych i informacji finansowych przekazywanych okresowo do właściwych organów.

>> Zobacz zmiany z perspektywy prawnej >>

Tarcza antykryzysowa 2.0 – przesunięcie terminów wypełniania obowiązków sprawozdawczych i przekazywania informacji finansowych

Walne zgromadzenia akcjonariuszy w czasie epidemii SARS-CoV-2

W ramach zmian obejmujących Tarczę antykryzysową, znowelizowano między innymi Kodeks Spółek Handlowych (k.s.h.), rozszerzając możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w spółkach akcyjnych. Oznacza to, że znaczna grupa spółek, których statuty do tej pory nie przewidywały postanowień związanych z e-WZA, od 31 marca może przeprowadzać WZA w tej formie. 

>> Przeczytaj więcej >>

Walne zgromadzenia akcjonariuszy w czasie epidemii SARS-CoV-2

Wpływ Tarczy antykryzysowej na rynek nieruchomości

Czasowe wygaśnięcie umów najmu, przedłużenie terminu zapłaty podatku „minimalnego” za miesiące marzec-maj 2020, czy możliwość renegocjacji umów kredytowych, to tylko niektóre z rozwiązań związane z tym sektorem. Przedstawiamy najważniejsze z wprowadzonych mechanizmów dotykających rynku nieruchomości.

>> Przeczytaj artykuł >>

Wpływ Tarczy antykryzysowej na rynek nieruchomości

Produkcja preparatów biobójczych a podatek akcyzowy

Znacząco zwiększyło się zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne. Jak obserwujemy, spora grupa przedsiębiorstw rozważa obecnie rozpoczęcie produkcji płynów biobójczych, niektóre wyłącznie na potrzeby wewnętrzne dla zapewnienia środków ochrony swoim pracownikom, a inne, jako nowy produkt w swojej ofercie. Podstawowym składnikiem takich wyrobów zazwyczaj jest alkohol etylowy, który jest wyrobem akcyzowym. Jego wykorzystanie wiąże się z szeregiem wymogów i obowiązków wynikających z regulacji dotyczących podatku akcyzowego, o których przedsiębiorcy często nie wiedzą.

>> Dowiedz się więcej >>

Produkcja preparatów biobójczych a podatek akcyzowy

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?