Rosnące zobowiązania klimatyczne i inwestycje w czynniki ESG

Artykuł

Rosnące zobowiązania klimatyczne i inwestycje w czynniki ESG

Jak sprostać nowym regulacjom i oczekiwaniom interesariuszy w zakresie klimatu

Sustainability Insights (4/2021)

Lipiec tego roku był najgorętszym miesiącem, jaki kiedykolwiek zanotowano na świecie - podała amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) w opracowaniu na temat kryzysu klimatycznego. Łączna temperatura powierzchni lądu i oceanu wynosiła 0,93°C powyżej średniej z ubiegłego wieku. To najwyższy wynik od 142 lat, czyli od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji! Opublikowany nieco wcześniej raport IPCC podkreślił z kolei, że niebezpieczne skutki klimatyczne mają miejsce wcześniej niż przewidywano i mamy mniej czasu by zapobiec dramatycznym skutkom.

Globalne ocieplenie dotyka każdego regionu Ziemi, wiele zmian staje się nieodwracalnych i niepodjęcie natychmiastowych działań w celu rozwiązania tego kryzysu naraża miliardy ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Sektor publiczny i prywatny muszą współpracować, aby zapewnić sprawiedliwą i szybką transformację w kierunku globalnej gospodarki o zerowej emisji netto – zaapelował w komunikacie Sekretarz Generalny ONZ. Wszyscy musimy działać.

Newsletter: Growing climate commitments and investments in ESG factors

English version

Aby poradzić sobie ze zmianami klimatu, musimy je zrozumieć

- powiedział CEO Deloitte Punit Renjen

ogłaszając na początku sierpnia uruchomienie nowego programu edukacji klimatycznej dla wszystkich 330 000 pracowników Deloitte na całym świecie.

Biznes ma do odegrania dużą w tym rolę, a działania i głosy ich pracowników naprawdę mają znaczenie. Wiodące dziś firmy nie tylko wyznaczają oparte na nauce cele obniżenia emisyjności, ale też angażują swoich klientów i pracowników w dokonywanie mądrzejszych wyborów Ta nowa inicjatywa Deloitte wpisuje się w ten trend i ma na celu doprowadzenie go do większej skali

Program, opracowany we współpracy z World Wildlife Fund (WWF), ma na celu informowanie i inspirowanie pracowników Deloitte do zdobywania wiedzy o skutkach zmian klimatu i zaangażowanie ich w przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez dokonywanie odpowiedzialnych wyborów w domu i w pracy oraz doradzanie naszym klientom w tym obszarze. Program jest częścią globalnej inicjatywy World Climate, która ma na celu kierowanie odpowiedzialnymi wyborami klimatycznymi w naszej organizacji i poza nią.

W najnowszym newsletterze:

Zmiany klimatu 2021 – raport IPCC

9 sierpnia Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu (IPCC) opublikował wkład Grupy Roboczej I do szóstego sprawozdania (AR6), zatytułowany „Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne” (Climate Change 2021: the Physical Science Basis). Raport analizuje podstawy przeszłych, obecnych i przyszłych zmian w systemie klimatycznym naszej planety oraz wpływu działalności człowieka.

Cały Assessment Report (AR6) IPCC zostanie ukończony w 2022 roku kiedy opublikowane zostaną wkłady dwóch pozostałych grup roboczych, które opracowują ocenę wpływu zmian klimatu na gospodarkę i społeczeństwo i działania na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych.

W najnowszym raporcie jeszcze wyraźniej niż poprzednio podkreślono bezdyskusyjny wpływ człowieka na ogrzanie atmosfery, oceanów i lądów, spowodowany emisjami gazów cieplarnianych.
Antonio Guterres, Sekretarz Generalny ONZ ostrzega, że kryzys klimatyczny stwarza ogromne ryzyko finansowe dla zarządzających inwestycjami, właścicieli aktywów i przedsiębiorstw. Apelował, że sektor publiczny i prywatny muszą współpracować, aby zapewnić sprawiedliwą i szybką transformację w kierunku globalnej gospodarki o zerowej emisji netto. Nie tylko dla dobra ogółu, ale i we własnym interesie, włączyć się w walkę ze zmianami klimatu.

Raport IPCC mówi o potrzebie zdecydowanych działań. Część z nich jest prostsza, ale część wymaga dużych inwestycji tu i teraz. Brak działania będzie wiązał się z czasem z jeszcze większymi kosztami dla sektora publicznego i prywatnego.

Więcej o raporcie:

Najnowszy raport IPCC tutaj >>
Podsumowanie tutaj >>
Interaktywny atlas IPCC >>

Raport IPCC będzie z pewnością naukową podstawą negocjacji na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow, który odbędzie się jesienią. Na COP26 przedstawimy też wyniki globalnego badania Deloitte Climate Sentiment Index. W lipcu, tuż przed Dniem Długu Ekologicznego przedstawiliśmy wyniki polskiego pilota badania, które pokazują, że zdecydowana większość Polaków jest zaniepokojona zmianami klimatu.


 

Climate Sentiment Index

Wyniki badania przeprowadzonego przez Deloitte „Climate Sentiment Index” pokazują, że aż 81 proc. Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw. Sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego. Silny niepokój o klimat częściej odczuwają osoby posiadające dzieci. Wśród rodziców, osób zaniepokojonych o stan klimatu jest więcej niż średnio w badaniu. Pokazuje to większą troskę o jakość życia przyszłych pokoleń niż własną. Prawie trzy czwarte respondentów twierdzi też, że to właśnie ich dzieci i wnuki skorzystają na ograniczeniu zmian klimatycznych, a tylko 7 proc., że oni sami.

Przeczytaj raport z badania

Wiarygodne zobowiązania klimatyczne

Raport o tym jak zyskać zaufanie interesariuszy

Co zrobić, by zyskać zaufanie interesariuszy, dotyczące podejmowanych działań klimatycznych? Podjąć takie zobowiązania, które autentycznie pasują do profilu przedsiębiorstwa i stanowią istotny element jego strategii na przyszłość. Aby sobie to zadanie ułatwić, warto skorzystać z naszych wskazówek i podpowiedzi, niezależnie od tego, czy firma dopiero rozważa podjęcie takich inicjatyw, czy już w nie zainwestowała.

Przeprowadziliśmy analizę ilościową i jakościową oraz serię wywiadów z dyrektorami ds. zrównoważonego rozwoju, specjalistami ds. inwestycji ESG oraz naszymi ekspertami świadczącymi klientom usługi atestacyjne w tym obszarze, żeby poznać opinię rynku, dotyczącą zobowiązań klimatycznych.

Przeczytaj raport
 

Update regulacyjny

Fit for 55

Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55” w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera klimatycznego. Pakiet ma na celu unowocześnienie istniejącego prawodawstwa zgodnie z celem UE w zakresie klimatu na 2030 r. oraz wprowadzenie nowych środków politycznych, które pomogą wprowadzić zmiany transformacyjne potrzebne w gospodarce, społeczeństwie i przemyśle, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz, aby to wspierać, zmniejszyć emisje netto o co najmniej 55 proc. (w porównaniu z 1990 r.) do 2030 r.

Proponowane ramy regulacyjne odnoszą się m.in. do sektora energii, w tym systemów ciepłowniczych i kogeneracji, budynków i zużycia przez nie energii, użytkowania gruntów i gospodarki leśnej, sektora transportu drogowego oraz opodatkowania energii.

Zobacz co zawiera pakiet

Taksonomia UE - status

3 sierpnia 2021 r. Platforma ds. Zrównoważonego Finansów opublikowała projekt raportu na temat wstępnych zaleceń dotyczących technicznych kryteriów klasyfikacji w zakresie Taksonomii UE i związanych z nią pozostałych czterech z sześciu[1] celów środowiskowych (tj. Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich, Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola, Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów). Uruchomiono również procedurę zbierania opinii interesariuszy w sprawie wstępnych zaleceń, które można składać do 24 września 2021 r.

Link do składania feedbacku

Więcej o kryteriach w zakresie Taksonomii

[1] Dla celów 1-2 akt delegowany do Rozporządzenia został przyjęty w Q2 2021 (w celu zapewnienia rozpoczęcia jego stosowania od dnia 1 stycznia 2022 r.)

TNFD – Taskforce for Nature Related Dicslosures

Utrata różnorodności biologicznej postępuje w zastraszająco szybkim tempie. Z tego powodu powstała nowa inicjatywa, która chce ujawnić, jaki wpływ na naturę i zagrożone gatunki mają instytucje finansowe i korporacje. Grupa Robocza ds. Ujawnień Finansowych Związanych z Naturą (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – TNFD) pomoże firmom ocenić, czy ich działalność nie stwarza zagrożeń dla natury.

Przeczytaj więcej

Nasze wydarzenia

Cykl „Klimat na zmiany w biznesie"

Jakie będą nowe obowiązki członków rad nadzorczych w kontekście zmian klimatu?
Bezpłatne spotkanie on-line: 6 września 2021 r., godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się>>

Czynniki ESG – jakie są najważniejsze trendy i wyzwania dla biznesu?
Bezpłatne spotkanie on-line: 16 września 2021 r., godz. 14:00-15:00

Zarejestruj się>>

Climate Governance Initiative and Chapter Zero - addressing climate change at board level
Bezpłatne spotkanie on-line: 23 września 2021 r., godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się>>

Cykl webinarów Zespołu Analiz Ekonomicznych Deloitte

Jak i dlaczego warto mierzyć wpływ firmy na otoczenie? O tym w najnowszym Deloitte Economic Statement oraz podczas spotkania online z naszymi ekspertami.

Przeczytaj komentarz ekonomiczny

Weź udział w spotkaniu:
Webinar: Jak i dlaczego warto mierzyć wpływ firmy na otoczenie?
Spotkanie on-line: 15 września 2021 r., godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się>>

Zapraszamy też na webinar globalny:
Governance & reporting on ESG: how to get organised around this ever-evolving topic?
Bezpłatne spotkanie on-line: 28 września 2021 r., godz. 12:30-13:45

Zarejestruj się>>

Nasze publikacje

Sektor finansowy musi brać pod uwagę regulacje w zakresie odporności operacyjnej, zrównoważonego rozwoju i innowacji

Zmiany regulacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju postępują szybko, zatem w najbliższym czasie firmy powinny skoncentrować się na zarządzaniu ryzykiem klimatycznym, w tym opracowywaniu dokładnych i kompletnych danych ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) oraz solidnych ram zapobiegających zjawisku tzw. greenwashingu. Jego rozpowszechnienie pozostaje dla organów regulacyjnych kluczowym problemem, a dla firm może wiązać się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności, także karnej.

Przeczytaj więcej
 

Inwestycja w czynniki ESG może zwiększyć wycenę spółek finansowanych przez fundusze private equity

Inwestorzy przywiązują coraz większą wagę do czynników ESG (środowiskowych, społecznych i w zakresie ładu korporacyjnego) – wynika z badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”. Jednak wiele pozostaje do zrobienia, aby fundusze realnie włączały te aspekty w swoje strategie inwestycyjne i decyzje biznesowe. Przewiduje się, że spółki korzystające z finansowania funduszy PE, które uwzględnią te czynniki w swoich modelach biznesowych, mogą skutecznie zwiększyć swoją wycenę po wyjściu inwestora.

Przeczytaj więcej

Zrównoważony rozwój motorem wzrostu dla branży budowlanej - branża budowlana odegra jedną z kluczowych ról w osiąganiu neutralności klimatycznej

100 największych firm budowlanych na świecie wygenerowało w roku obrotowym 2020 r. przychody przekraczające 1,511 bln USD, co stanowi wzrost o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak wynika z corocznego raportu Deloitte „Global Powers of Construction 2020”. Największym wyzwaniem dla branży budowlanej w najbliższej przyszłości będzie cyfryzacja oraz prowadzenie działalności w duchu zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj więcej
 

Oferta ubezpieczycieli ściśle związana ze zmianami klimatu
Innowacje produktowe podstawą rozwoju w sektorze ubezpieczeniowym

Firmy ubezpieczeniowe odgrywają kluczową rolę we wspieraniu zeroemisyjnych innowacji technologicznych – wynika z raportu „Climate product innovation within the insurance sector” przygotowanego przez Deloitte we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Dzięki aktywnym działaniom branży wzrasta społeczna świadomość zagadnień środowiskowych, a produkty ubezpieczeniowe mogą wspierać ekologiczne projekty realizowane również w innych sektorach gospodarki. Branża ubezpieczeniowa coraz uważniej przygląda się zagadnieniom ochrony środowiska oraz dążenia do neutralności klimatycznej. W zgodzie z deklaracjami rządów, niektóre z firm już zdecydowały, że chcą do zera zredukować swoją emisję.

Przeczytaj więcej

Cykl “ESG Real Estate Insights 2021”

ESG zaczęło odgrywać jedną z kluczowych ról w strategiach organizacji i ich codziennym funkcjonowaniu. Aby odnieść sukces, czynniki ESG powinny zostać uwzględnione w podejmowaniu strategicznych decyzji, transformacji czy sprawozdawczości. Nasza nowa seria artykułów „ESG Real Estate Insights” została opracowana specjalnie po to, aby rzucić światło na kluczowe tematy ESG istotne dla branży nieruchomości.
Wykorzystując szeroką wiedzę ekspertów Deloitte z Austrii, Europy Środkowej, Francji, Niemiec i Luksemburga i łącząc ją z bogatym doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości i zrównoważonego rozwoju przedstawimy Państwu te aspekty z różnych perspektyw.

Zachęcamy do lektury!

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.