Finance and Performance

Przełomowe technologie umożliwiają usprawnienie działania wielu pionów, w tym finansowego. Dyrektorzy finansowi potrzebują zatem strategii obejmującej projektowanie, wdrażanie i wykorzystywanie rozwiązań usługowych, obejmujących działalność pionu finansowego, operacyjną i technologie wsparcia.