Insight

Dansk regnskab

Nyheder

14. June 2021

Udskydelse af frister for indberetning af årsrapporter mv.
Fristen for indberetning af årsrapporter udskydes med en måned for alle virksomheder i regnskabsklasse B og C med regnskabsafslutning den 31.12.2020. Fristen udskydes under visse betingelser op til tre måneder ved aktiviteter i udlandet og i tilfælde af, at der ikke kan afholdes generalforsamling.

Læs mere her

8. January 2020

Lovpligtig redegørelse for dataetik
Erhvervsstyrelsen udsendte i december 2020 en vejledning, der skal hjælpe virksomheder med at efterleve det nye krav i årsregnskabsloven om, at de største virksomheder skal redegøre for deres politik for dataetik for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

Læs mere her

14. December 2020

Deloitte ÅrsNyt 2020
I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

Læs mere her

10. August 2020

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse
Komiteen for god Fondsledelse har udsendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse. De erhvervsdrivende fonde skal første gang udarbejde en redegørelse i forhold til de nye anbefalinger i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020.

Læs mere her

04. juni 2020

Nyt krav om redegørelse for dataetik i årsrapporten

De største danske virksomheder skal fremover redegøre for deres politik for dataetik i ledelsesberetningen efter "følg-eller-forklar”-princippet.

Læs mere her

22. maj 2020

Kontrollovspakke med nyt krav om indberetning af nettoomsætning

Folketinget har vedtaget en kontrollovspakke, som har til formål at gøre det muligt at sætte hurtigere og mere målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne. På regnskabsområdet indføres bl.a. et nyt krav om indberetning af nettoomsætning.

Læs mere her

17. Marts 2020

COVID-19 - regnskabsmæssige overvejelser

For langt de fleste virksomheder med balancedag 31.12.2019 vil effekten af COVID-19 være en ikke-regulerende begivenhed, der ikke skal påvirke indregning og måling af virksomhedens regnskabsposter, men vil kræve yderligere oplysninger i regnskabet.

Læs mere her

18. Januar 2019

Ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven, som har til formål at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU's regnskabsdirektiv. Endvidere kan IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 fremover anvendes til at udfylde lovens rammer.

Læs mere om ændringerne og download vores notat her

21. september 2018

Virksomhedssammenslutninger - overgangsbestemmelser

Virksomhedssammenslutninger gennemført efter den 1. januar 2016 kan tilpasses bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens udtalelse i 2018 årsrapporten, uden at dette samtidig kræver, at udtalelsens bestemmelser generelt implementeres med fuld tilbagevirkende kraft.

Se overgangsbestemmelserne her

21. marts 2018

Virksomhedssammenslutninger under årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har udsendt Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3). Udtalelsen har været ventet, siden folketinget i maj 2015 vedtog en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven (ÅRL), herunder ændringer til bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger.

Læs hvad udtalelsen kommer til at medføre

Fandt du dette nyttigt?