საწარმოო ტექნოლოგიები და სამუშაო ეფექტურობა

ფინანსებში, მიწოდების ქსელსა და IT ოპერაციებში ინვესტიციებიდან მაქსიმალური შედეგის მისაღწევად საჭიროა ძირითადი ბიზნეს ფუნქციების ერთიანი ხედვა სტრატეგიის შემუშავებიდან პროცესის მართვისა და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის ჩათვლით.