Deloitte Advokatfirmas Helpdesk

Juridisk helpdesk for spørsmål om din bedrift og koronavirus

COVID-19 har skapt en ekstraordinær situasjon som krever en storstilt nasjonal dugnad. Som et ledd i dette har Deloitte Advokatfirma skrevet en rekke relevante artikler og opprettet en egen helpdesk for å kunne bistå relatert til koronautbruddet og de tiltak som er innført i Norge.