Niewypłacalność kontrahentów

Punkty widzenia

Ład korporacyjny w obliczu skutków zapobiegania pandemii

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Biuletyn Rad Nadzorczych 06/2020

Dobrze zarządzana organizacja powinna mieć świadomość struktury branżowej portfela kontrahentów oraz ich sytuacji finansowej. Znajomość tych aspektów jest kluczowa w celu opracowania skutecznej odpowiedzi na gospodarcze skutki pandemii. Natomiast z perspektywy rady nadzorczej wiedza ta pozwala na ocenę działań podejmowanych przez kadrę zarządzającą firmą.

Spodziewane spowolnienie wywrze zróżnicowany wpływ na poszczególne branże i sektory gospodarki. Tym samym struktura branżowa spółek, które są odbiorcami usług danego przedsiębiorstwa, w znacznej mierze determinować będzie skalę potencjalnych problemów z uzyskaniem płatności oraz utrzymaniem płynności finansowej.

Jaka powinna być rola rady nadzorczej w projektowaniu strategii przyjętej przez nadzorowaną jednostkę w obszarze zarządzania należnościami oraz płynnością?

Niewypłacalność kontrahentów

Dla spółek, które już zmagają się ze spadkiem przychodów, niewypłacalność partnerów handlowych może stanowić dodatkowy problem. Dlatego też wszystkie podmioty powinny zwrócić uwagę na narzędzia wykorzystywane do zarządzania ryzykiem kredytowym, a jednostki raportujące zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na wytyczne w obszarze ujawnień informacji o oczekiwanym wpływie pandemii na wyniki finansowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Forum CCO odpowiedzią na wyzwania w obszarze Compliance

Covid-19 przyspieszył wiele dotychczasowych trendów biznesowych, przede wszystkim transformację cyfrową. Tym samym zmobilizował instytucje finansowe do zainicjowania zmian w podejściu do zarządzania obszarem Compliance.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE

Zaufanie w dobie wychodzenia z pandemii

Czynnikiem, który będzie odgrywał kluczową rolę w procesie powrotu do „normalności” po kryzysie wywołanym COVID-19 jest zaufanie. Zaufanie to tkanka łącząca wszystko, co robimy - nasze relacje, działania i oczekiwania w stosunku do innych. Od instytucji, firm i innych organizacji oczekujemy spełnienia złożonych obietnic i odpowiedzialnego postępowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Powolne zmniejszanie restrykcji związanych z kwarantanną i przechodzenie do „nowej normalności”, skłania wielu pracodawców do rozpoczęcia procesu powrotu do biur. Przeprowadzenie tego procesu może jednak nastręczać trudności w obszarze organizacyjnym, prawnym oraz z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa. W jaki sposób dokonać transformacji organizacji z pracy zdalnej do biura?

ODSŁUCHAJ NAGRANIA

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?