Trendy technologiczne Deloitte

Raport Deloitte pt. „Trendy technologiczne” opisuje trendy, które w najbliższych 18-24 miesiącach mogą spowodować rewolucję w firmach.