Dyrektywa CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

Dyrektywa CSRD – rewolucja w raportowaniu ESG

Dyrektywa CSRD – istotny element europejskiego Zielonego Ładu i rewolucja w raportowaniu niefinansowym w Unii Europejskiej. Przygotuj się do raportowania zgodnego z CSRD już dzisiaj!