Ryzyko klimatyczne

Zmiany klimatyczne stwarzają zagrożenia i możliwości

Ryzyko klimatyczne ma istotny wpływ na organizacje i odgrywa kluczową, stale rosnącą rolę w strategii zarządzania ryzykiem. Włączenie ryzyk klimatycznych do zarządzania organizacją może stanowić duże wyzwanie.

Sustainability Insights – subskrybuj newsletter