Poznatky

Trendy v oblasti ľudských zdrojov 2020

Ľudský prístup v digitálnom svete a hľadanie nového potenciálu a zmyslu práce po globálnej pandémii

V rámci tohtoročných trendov sa vynára dôležitá otázka: Môže v dnešnom technologickom svete zostať spoločnosť „ľudská“?

10 trendov v oblasti ľudských zdrojov, ktoré ovplyvnia Slovensko