Zdaňovanie právnických osôb

Špecifické podnikateľské prostredie a strategické ciele našich klientov si vyžadujú individuálny a flexibilný prístup. Prepájame naše znalosti z technologických odborov so znalosťami z daňovej, účtovnej a právnej sféry.