Det ser ud til, at hotelbranchen er kommet sig fuldstændigt oven på Corona-nedlukningen. Omsætningen slår rekorder, nye hoteller skyder op, og turisterne er tilbage i stort tal. Antallet af hoteller har ikke været højere og beskæftiget flere mennesker, siden vi i 2018 begyndte at analysere branchen.

Rekordhøj omsætning – og fortjeneste

Hotellernes bruttofortjeneste er samlet for de analyserede virksomheder steget med svimlende 124 procent. Både 2021 2022 var påvirket af Corona-restriktioner og færre gæster. Dog ser det ud til at restriktionerne i starten af 2022 kun i meget begrænset omfang påvirkede hotelbranchen.

I forhold til bruttofotjeneste viser analysen, at Hovedstaden topper med 701.969 kr. pr. ansat mod et landsgennemsnit på 580.524, hvilket er det højeste siden 2018.

“Det faktum, at der er åbnet flere hoteller, har naturligvis indvirkning på den samlede bruttofortjeneste. Men tallet er stadig rekordhøjt, når vi kigger bruttofortjeneste pr. ansat.”

Claus Jorch Andersen, Brancheleder for hotel- og restaurationsbranchen i Deloitte.

Den imponerende stigning drives især af hovedstaden, hvor væksten i bruttofortjenesten ligger på 195 procent. Danmarks øvrige regioner ligger med vækstrater på mellem 53 og 78 procent.

Også omsætningen i hotelbranchen nåede rekordhøjder i 2022 med 19.762 mio. kr., mod 14.844 mio. kr. i 2021. Kigges der ind i 2023, er niveauet stigende de første fem måneder sammenholdt med sidste år (7.340 mio. kr. i 2023 mod 6.513 i 2022).

Den stigende aktivitet i branchen kan desuden aflæses af resultatet på bundlinjen. Det primære resultat pr. ansat var i gennemsnit 72.169 kr. i 2022 mod kun 3.152 kr. i 2021 og bundskraberen minus 91.493 kr. i Corona-året 2020. Faktisk topper hotellernes primære resultat i 2022 og overstiger endda niveauet på 59.502 kr. fra 2018.

Nedlukningen har tæret på egenkapitalen

Soliditeten blandt hotellerne er derimod gået en smule tilbage fra 41,2 procent i 2021 til 38,9 procent i 2022, hvilket reelt er det laveste niveau i analyseperioden (2018-2022). Det er især de mindre hoteller, der trækker tallet i en nedadgående retning.

“Hotellerne, der ikke er lige så omstillingsparate som restauranterne, har måtte tære på reserverne under Corona i stedet for at kunne omlægge forretningen til for eksempel takeaway som restauranterne. Mange hoteller har ligefrem valgt at bruge af egenkapitalen på at optimere forretningen under nedlukningen. Måske det er denne optimering, der nu giver bonus her post Corona.”

Claus Jorch Andersen, Brancheleder for hotel- og restaurationsbranchen i Deloitte.

Andelen af virksomheder med overskud er på 63,5 procent, hvilket er det højeste i hele analyseperioden. I 2020 under Corona var det kun 42,8 procent af hotellerne, der gav overskud.

Aldrig har der været så få konkurser

Antallet af konkurser er faldende, og tallet er på det laveste niveau siden 2017. I 2022 var der 13 konkurser i branchen, hvilket er mere end en halvering i forhold til i 2020 under Corona, hvor hele 29 hoteller gik konkurs. Uden at ville fremmane et alt for negativt billede er der allerede i første halvår af 2023 registreret 10 konkurser, mod kun otte konkurser i samme periode sidste år. Det er dog endnu for tidligt at konkludere noget på baggrund af disse tal. Så lad os hellere tilskrive de to konkurser et tilfælde og i stedet holde fast og glæde os over de positive vinde, der blæser over hotelbranchen i Danmark. Omsætningen slår rekorder, turisterne er tilbage, og der åbner nye hoteller og investeres i nye koncepter.
Vil du høre mere?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev rettet mod små og mellemstore virksomheder og vær den første, der får besked, når der er nyt.

Kontakt

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen, Partner

+45 30 93 67 53

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('