Jak bezpiecznie wrócić do miejsca pracy?

Artykuł

Jak bezpiecznie wrócić do miejsca pracy?

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 21/2020

19 maja 2020 r.

Zmniejszanie restrykcji i przechodzenie do „nowej normalności” skłania wielu pracodawców do rozpoczęcia procesu powrotu do biur. Oznacza to jednak konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również zmianę organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. Jak zatem z sukcesem uruchomić firmę po pandemii? Na co zwrócić uwagę w początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy? Jakie są kluczowe wymagania wynikające z obecnej regulacji dotyczącej epidemii? Na te i inne zagadnienia staramy się dopowiedzieć w dzisiejszym wydaniu newslettera.

Powrót do miejsca pracy: jak uruchomić firmę po pandemii

Aby przejść do działania na pełną skalę, kadra zarządzająca musi zapewnić pracownikom szybki, sprawny i bezpieczny powrót na stanowiska pracy. Jakie etapy procesu powrotu powinien uwzględnić pracodawca, aby z sukcesem uruchomić firmę po pandemii? Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem.

>> Czytaj dalej >>

Powrót do miejsca pracy: jak uruchomić firmę po pandemii

Webcast: Bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Zmniejszanie restrykcji i przechodzenie do „nowej normalności” skłania wielu pracodawców do rozpoczęcia procesu powrotu do biur. Przeprowadzenie tego procesu może jednak nastręczać trudności w obszarze organizacyjnym, prawnym oraz z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa. Eksperci Deloitte podpowiedzą, w jaki sposób dokonać transformacji organizacji z pracy zdalnej do biura. 

>> Zapisz się na webcast >>

Webcast: Bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Bezpieczna transformacja z pracy zdalnej do biura – nowe zalecenia Głównego Inspektora Pracy

Zachęcamy pracodawców, którzy w związku z łagodzeniem restrykcji rozważają powrót pracowników z pracy zdalnej, do zapoznania się z analizą zaleceń Głównego Inspektora Pracy. Mają one formę praktycznych rekomendacji przeznaczonych dla pracodawców z różnych sektorów, a wytyczne zostały pogrupowane na czynności do przeprowadzenia przed powrotem pracowników oraz czynności, których należy dokonać po powrocie.

>> Zapoznaj się z analizą zaleceń GIP >>

Bezpieczna transformacja z pracy zdalnej do biura – nowe zalecenia Głównego Inspektora Pracy

Elastyczne podejście detalistów zaspokoi nowe potrzeby klientów

Aż 35 proc. uczestników ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli sektora handlu detalicznego przez Deloitte uważa, że zmiana zachowań klientów na skutek ograniczeń w związku z pandemią, będzie duża. Odpowiednie wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz przyjęcie zaktualizowanych założeń modelowania popytu pozwolą detalistom wyjść tej zmianie naprzeciw.

>> Zapoznaj się z wynikami badania >>

Elastyczne podejście detalistów zaspokoi nowe potrzeby klientów

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?