kryzys COVID-19 będzie miał wpływ na podejmowane inwestycje

Artykuł

Obecny kryzys będzie miał wpływ na podejmowane inwestycje

Jak sobie radzić ze spadkiem przychodów, redukcją kosztów i niewypłacalnością kontrahentów?

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 27/2020

Prawie dwie trzecie dyrektorów finansowych w Polsce twierdzi, że epidemia SARS-CoV-2 nie zakłóciła płynności finansowej w ich firmach. Jednocześnie menedżerowie, dostrzegają destrukcyjny wpływ koronawirusa na biznes, co odbije się na przychodach, zatrudnieniu i planowanych inwestycjach. Ponad 90 proc. CFO uważa, że nie jest to dobry czas na podejmowanie ryzyka, a ich działania będą koncentrować się przede wszystkim wokół redukcji kosztów. Dlatego też wszystkie podmioty powinny zwrócić uwagę na narzędzia wykorzystywane do zarządzania ryzykiem kredytowym, a jednostki raportujące zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na wytyczne w obszarze ujawnień informacji o oczekiwanym wpływie pandemii na wyniki finansowe.

Niemal sześć na dziesięć polskich firm odczuło negatywny wpływ epidemii koronawirusa

58 proc. polskich CFO uważa, że wpływ epidemii na ich firmy jest negatywny, a 6 proc., że pozytywny. Interesujący jest relatywnie wysoki odsetek badanych, którzy oceniają go jako neutralny (35 proc.). Obecny kryzys będzie miał wpływ na podejmowane przez polskie firmy inwestycje.

>> Czytaj dalej >>

 

Niemal sześć na dziesięć polskich firm odczuło negatywny wpływ epidemii koronawirusa

Niewypłacalność kontrahentów

Globalne rynki oczekują wzrostu ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Dlatego należy zwrócić uwagę na narzędzia wykorzystywane do zarządzania ryzykiem kredytowym, a jednostki raportujące zgodnie z MSSF na wytyczne w obszarze ujawnień informacji o oczekiwanym wpływie pandemii na wyniki finansowe.

>> Dowiedz się więcej >>

 

Niewypłacalność kontrahentów

5 najważniejszych rozwiązań dla pracodawców w ramach Tarczy 4.0

Oprócz nowych regulacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników, Tarcza 4.0. wprowadza szereg istotnych z punktu widzenia pracodawców instytucji i rozwiązań prawnych. Sprecyzowane zostały warunki pracy zdalnej, zaległe urlopy wypoczynkowe, wysokość odpraw, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

>> Przeczytaj artykuł >>

 

5 najważniejszych rozwiązań dla pracodawców w ramach Tarczy 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0: zmiany w CIT i raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Nowa ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz zmianie niektórych innych ustaw zakłada m.in. możliwość pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na CIT i zaliczenia kar umownych i odszkodowań do kosztów uzyskania przychodu.

>> Przeczytaj więcej >>
 

Tarcza Antykryzysowa 4.0: zmiany w CIT i raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Dotacje z funduszy unijnych dla średnich firm na kapitał obrotowy

8 czerwca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkursy, w ramach, których średnie przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z pandemią, będą mogły otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem w ramach dwóch Programów Operacyjnych: Polska Wschodnia i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

>> Przeczytaj jak ubiegać się o dofinansowanie >>

Dotacje z funduszy unijnych dla średnich firm na kapitał obrotowy

Telemedycyna rewolucjonizuje tradycyjne modele opieki zdrowotnej

Upowszechnienie w ostatnich miesiącach telemedycyny i zdalnej ochrony zdrowia gwałtownie przyspieszyło proces zmiany standardów obsługi pacjentów. Tradycyjne podejście do postępowania z chorymi będzie musiało ulec daleko idącej ewolucji, aby podmioty je świadczące mogły zyskać przewagę konkurencyjną i sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów oraz pacjentów.

>> Przeczytaj artykuł >>

Telemedycyna rewolucjonizuje tradycyjne modele opieki zdrowotnej

Telemedycyna a RODO w czasie pandemii

Epidemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia przemieszczania się i gromadzenia osób, ryzyka związane z bezpośrednim kontaktem z lekarzem, a także zalecenia zachowania dystansu społecznego powodują wzrost znaczenia oraz popularyzację usług telemedycyny. Nie należy zapominać jednak o przestrzeganiu wysokich standardów bezpieczeństwa stawianych przez przepisy RODO.

>> Dowiedz się więcej >>

Telemedycyna a RODO w czasie pandemii

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?