Hotelbranchen oplever stigende krav til at implementere bæredygtige initiativer og til at rapportere om deres indvirkning. Mange oplever dog også, at efterspørgslen på selvsamme halter efter fra forbrugerne. Så hvordan kan man gribe udfordringen an, og hvis ansvar er det at få bæredygtigheden ud over stepperne? Få Zleep Hotels perspektiv her.

”For mig handler bæredygtighed om forandring – ikke bureaukrati.” Sådan lyder ordene fra Peter Haaber, administrerende direktør i Zleep Hotels. Ordene kommer i kølvandet på hans oplevelse med de stigende krav til at registrere, dokumentere og rapportere om bæredygtighed i hotelbranchen.

En oplevelse, som til tider skaber frustration hos ham: ”Jeg har egentlig altid været en lille smule modstander af, at man skal bruge en masse krudt på at dokumentere, hvad man gør. Vi kommer fra Norden, hvor det nærmest er et naturligt gen, at vi tænker på miljøet og på, hvordan vi kan sikre vores næste generationer,” udtaler han og fortsætter:

”Som verden bevæger sig, kan jeg dog godt se, at dokumentationen bliver nødvendig. Både fordi det efterhånden er et ’must’ for at drive forretning, men også fordi vi ser eksempler på, hvordan koncepter hurtigt kan misforstås. På den måde er det fint, at man skal dokumentere, hvad man gør, for det forpligter. Det gør, at man som virksomhed må stramme sig an for ikke at komme på bagkant med, hvad branchen gør, og hvordan folk opfatter dig.”

”Det hele kan lynhurtigt vende som en boomerang og ramme dig selv i hovedet. Et langt stykke hen ad vejen tror jeg derfor på, at det handler om at opføre sig ordentligt og træffe valg, der både skaber en god oplevelse for gæsterne og er til gavn for miljøet. F.eks. ved at bruge møbler af ordentlig kvalitet, som holder længere. Det kunne også være ved at minimere den mængde af plastik, du bruger, eller ved at gøre det lettere for gæsten at træffe bæredygtige valg.”

”Branchen har gennemgået en professionalisering over de seneste 30 år. Derfor er det en branche, der skal tages seriøst. Men hvis du vil tages seriøst, skal du også gøre dig umage med de ting, der ikke nødvendigvis kan aflæses direkte på bundlinjen. Det gælder i særdeleshed arbejdet med bæredygtighed.”

Peter Haaber, administrerende direktør i Zleep Hotels.

De bæredygtige udfordringer

Alligevel synes der at være bump på vejen for Peter Haaber, når snakken drejer sig om arbejdet med bæredygtighed. For når de grønne planer skal omsættes til virkelighed, kan det give udfordringer på det operationelle plan:

”For det første er der ikke nogen kunder, der spørger, hvordan vi f.eks. isolerer hotellerne, hvilke certificeringer vi har på byggegrundene, eller hvordan vores procedurer for at tænde og slukke lyset ser ud. Efterspørgslen kommer udelukkende fra politikere og samarbejdspartnere i de største virksomheder,” siger han og fortsætter:

”Derfor tror jeg, at mange er lidt bekymrede for rentabiliteten i nogle af de bæredygtige initiativer. Vi er jo trods alt virksomheder, der i bund og grund lever af at skabe overskud. Jeg er dog ikke så bange for økonomien i det, for på sigt tror jeg, at bæredygtigheden vil overskygge de fleste andre parametre. Og der er faktisk allerede nu masser af synergier mellem ESG-initiativer og det at drive rentabel forretning.”

”Det bekymrer mig dog, hvis noget er besværligt, for så har folk det med at springe over, hvor gærdet er lavest. Så når vi indfører nye initiativer, skal det ikke gå ud på papirarbejde og administration. Vi skal tænke os om og gøre, hvad vi kan for at skabe miljømæssig gavn og samtidig bibeholde vores effektivitet.”

Her mener han, at det er ledelsens ansvar at udstikke retningslinjerne, mens den reelle forandring – implementeringen og idérigdommen – kommer fra kollegaer og medarbejdere. Således bliver det ledelsens rolle at opretholde den rette balance mellem bæredygtig forandring og forretningens effektivitet, når nye initiativer bringes i spil.

”Nogle af de forandringer, vi har lavet, som måske er nemmest at påpege, er vores morgenmadsbuffet, som nu består af mellem 30 og 60 procent økologiprodukter. Et andet eksempel er, når vi opkøber hoteller, som skal rebrandes til Zleep Hotels. Her snakker vi meget om mulighederne i upcycling og recycling. Typisk fejler møblerne jo ikke noget rent funktionelt. Det er mere et spørgsmål om, at de designmæssigt ikke passer ind i vores brand. Så vores arbejde med bæredygtighed er langt fra færdigt, men vi er kommet godt i gang.”

Peter Haaber, administrerende direktør i Zleep Hotels.

Bæredygtige forbilleder

Zleep Hotels har allerede indført en række initiativer for bl.a. at minimere både plastik og CO2-udslip og er for nyligt også gået i gang med at opnå ISO 14.0005-certificeringen, der giver retningslinjer for implementering af environmental management systems (EMS). Som Peter Haaber selv siger, er det en ”mulighed for at komme over på en mere international platform, der kendes i hele verden.”

Og skønt han til tider kan blive frustreret over bureaukratiet, der følger med at sikre transparens i virksomhedens ESG-agenda, ser han også positivt på, når virksomheder kan inspirere hinanden til at gå forrest:

”Vi har selv fået en masse inspiration fra andre aktører i branchen, der har været gode til at ’walk the talk’. Det bidrager til en professionalisering i branchen, som, jeg tror, vil accelerere yderligere i løbet af de næste mange år. Alle forstår jo, at der sker forandringer i verden, som man må tage stilling til.”

For Zleep Hotels betyder det også, at han forudser forandringer i både den nære og fjerne fremtid. F.eks. arbejder virksomheden på at etablere en CSR-afdeling, der skal tage ESG-arbejdet skridtet videre.

”Vi har mange idéer i støbeskeen, og vi skal blive bedre til rapporteringsdelen. Det vigtigste for mig er, at vi ikke stikker nogen blår i øjnene, når vi melder vores mål ud. Det skal være realistisk at nå. Det nytter f.eks. ikke at sige, vi gerne vil reducere vores CO2-udslip med 40 procent, hvis det i realiteten kun er muligt at nå fem procent,” siger han og afslutter:

”I Danmark er vi dog så langt fremme på den bæredygtige agenda, at jeg tror vi kan gå forrest og inspirere andre lande i Europa. For omstillingen er svær. Under åbningen af vores hotel i Spanien har vi f.eks. oplevet på egen hånd, hvor svært det kan være at skabe bæredygtig værdi for kulturer og infrastrukturer, der ikke er gearet på samme måde som i Danmark. Hvis vi til gengæld lykkes med projekter som disse, tror jeg virkelig, vi kan rykke på meget.”

Peter Haaber, administrerende direktør i Zleep Hotels.

Kontakt

Claus Jorch Andersen

Claus Jorch Andersen, Partner

+45 30 93 67 53

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('