Odbudowa zaufania najwyższym priorytetem w „nowej normalności”

Artykuł

Odbudowa zaufania najwyższym priorytetem w „nowej normalności”

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 24/2020

29 maja 2020

Czynnikiem, który będzie odgrywał kluczową rolę w procesie powrotu do „normalności” jest zaufanie. Zaufanie to tkanka łącząca wszystko, co robimy - nasze relacje, działania i oczekiwania w stosunku do innych. Od instytucji, firm i innych organizacji oczekujemy spełnienia złożonych obietnic i odpowiedzialnego postępowania. Chcemy czuć się bezpiecznie wśród naszych społeczności i bez obaw funkcjonować w najbliższym otoczeniu, móc polegać na relacjach z innymi i kierować się określonymi wartościami. Aby odbudować zaufanie wśród interesariuszy i zapewnić swoim firmom jak najlepsze warunki rozwoju w perspektywie długoterminowej, liderzy muszą skoncentrować się na czterech wymiarach zaufania: fizycznym, emocjonalnym, finansowym i cyfrowym.

Zaufanie w dobie wychodzenia z pandemii

Zaufanie jest czynnikiem, który będzie odgrywał kluczową rolę w procesie powrotu do „normalności”. Aby odbudować zaufanie wśród interesariuszy i zapewnić swoim firmom najlepsze warunki rozwoju, liderzy muszą skoncentrować się na czterech wymiarach zaufania: fizycznym, emocjonalnym, finansowym i cyfrowym. W artykule przedstawiamy najważniejsze wnioski z najnowszego raportu dot. zaufania w nowej normalności.

>> Czytaj dalej >>

 

Strategie zatrudnienia na czas wychodzenia z kryzysu wywołanego wirusem COVID-19

Koronawirus a szkolenie BHP pracowników i medycyna pracy

Przed epidemią szkolenia BHP organizowane były w siedzibie pracodawcy. Obecnie, organizowanie szkoleń BHP jest utrudnione. Temat ten został uregulowany w przepisach, które wychodzą naprzeciw dynamicznie zmieniającej się sytuacji na gruncie spraw pracowniczych. Nie ma wątpliwości – pracodawca może przeprowadzić szkolenie zdalnie – więcej o tym, w jakich sytuacjach jest to możliwe w artykule.


>> Zapoznaj się z nowymi przepisami >>

 

Tarcza 4.0: Nowe możliwości w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Darowizny laptopów i tabletów w ramach wsparcia zdalnego nauczania

Z preferencji w zakresie podatku VAT mogą skorzystać nie tylko podatnicy pomagający sektorowi opieki zdrowotnej, ale również ci, którzy wspierają funkcjonowanie placówek oświatowych. Od początku epidemii zajęcia szkolne odbywają się za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, dlatego darowizny przenośnych komputerów potrzebnych do kontynuowania nauki w formie zdalnej zostały objęte stawką VAT 0%.

>> Przeczytaj artykuł >>

 

Zaproś swojego Compliance Officera do udziału w badaniu

Covid-19 przyspieszył wiele dotychczasowych trendów biznesowych, przede wszystkim transformację cyfrową. Tym samym zmobilizował instytucje finansowe do zainicjowania zmian w podejściu do zarządzania obszarem Compliance. Kluczowe w pierwszym kroku jest zrozumienie wpływu zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym instytucji na profil ryzyka braku zgodności. Chcemy lepiej poznać ten obszar, dlatego zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety. 


>> Link do ankiety >>
 

Co czwarta firma rodzinna przygotowana na sukcesję

Analiza rynkowości cen transferowych w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Niezależnie od sytuacji gospodarczej, najczęściej stosowanym narzędziem analizy, weryfikacji i argumentacji stosowanych cen transferowych jest analiza porównawcza, której celem jest sprawdzenie, czy warunki w transakcjach pomiędzy powiązanymi podmiotami są zgodne z warunkami rynkowymi. W artykule przedstawiamy główne wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć w trakcie jej przygotowania.

>> Czytaj dalej >>

Analiza rynkowości cen transferowych w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?