green-grey sphere

Usługi

Legal Advisory Services

Where legal meets business

Krajowe i międzynarodowe organizacje na każdym ze swoich rynków potrzebują prawników, którzy będą czuwać nad kwestiami prawnymi związanymi z prowadzeniem bieżącej działalności, jak również dotyczącymi wydarzeń korporacyjnych o istotnym znaczeniu dla spółki. Prawnicy Deloitte Legal wykorzystują wiodące rozwiązania technologiczne, aby zapewnić skuteczne i przejrzyste wsparcie działań prawnych podejmowanych przez firmy.

Nasze usługi doradztwa prawnego obejmują następujące obszary:

Doradztwo prawne i regulacyjne dla sektora finansowego i Fintech

Świadczymy usługi doradztwa prawnego i regulacyjnego dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeń, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych i płatniczych, spółek leasingowych, spółek publicznych, podmiotów infrastruktury rynku finansowego oraz fintechów.

>> Dowiedz się więcej
>> Czytaj nasze artykuły i subskrybuj Biuletyn prawny dla branży finansowej

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Deloitte Legal oferuje doradztwo restrukturyzacyjne dla firm znajdujących się w trudnych sytuacjach. Z naszych niezależnych usług mogą skorzystać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele. Prawnicy Deloitte Legal pomagają zawczasu zidentyfikować problemy i dobrać właściwy sposób działania, który pozwoli polepszyć kondycję spółki a szeroki dostęp do instytucji finansujących umożliwia nam wypracowanie dopasowanych rozwiązań.

>> Dowiedz się więcej
>> Czytaj nasze artykuły z zakresu restrukturyzacji

Finanse i bankowość

Obsługa prawna dla podmiotów z sektora finansowegoDeloitte Legal oferuje usługi z zakresu doradztwa prawnego świadczone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w międzynarodowych kancelariach prawniczych, jak również w instytucjach finansowych.

>> Dowiedz się więcej
>> Czytaj nasze artykuły i subskrybuj Biuletyn prawny dla branży finansowej

Fuzje i przejęcia

Obsługa prawna w zakresie fuzji i przejęć

Kluczowymi warunkami przyszłej opłacalności i użyteczności transakcji są zarówno ocena ryzyk prawnych związanych z procesami fuzji i przejęć, jak również przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego modelu transakcji.

>> Dowiedz się więcej
>> Aktualne informacje i wybrane projekty zrealizowane przez prawników kancelarii Deloitte Legal w zakresie fuzji i przejęć

Nieruchomości

Doradztwo prawne dla sektora nieruchomości

Zespół nieruchomości posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w dziedzinie obsługi transakcji nieruchomościowych o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym.

>> Dowiedz się więcej
>> Aktualne informacje i wybrane projekty zrealizowane przez prawników kancelarii Deloitte Legal w zakresie nieruchomości

Ochrona danych osobowych

Obsługa prawna w zakresie wykonywania różnych operacji na danych osobowych

>> Dowiedz się więcej
>> Czytaj nasze artykuły i subskrybuj Newsletter RODO

Pomoc publiczna

Obsługa prawna w zakresie przepisów prawa regulujących pomoc publiczną

Nasz zespół wraz z zespołem R&D and Government Incentives Deloitte wspierają przedsiębiorców w prawidłowym pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy publicznej oraz w jej wykorzystywaniu.

>> Dowiedz się więcej

Postępowania sądowe

Litigation

Pomoc prawna w trakcie negocjacji, w postępowaniach przed sądami i trybunałami oraz organami administracji publicznej.

>> Dowiedz się więcej

Prawo energetyczne

Obsługa prawna podmiotów z sektora energetycznego

Dynamicznie zmieniający się sektor energetyczny potrzebuje doradców rozumiejących zasady funkcjonowania rynku energii oraz znających kierunki jego rozwoju. Nasz zespół oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorze energetycznym.

>> Dowiedz się więcej

Prawo konkurencji

Obsługa prawna w zakresie prawa konkurencji

Zespół ds. prawa konkurencji kancelarii Deloitte Legal świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie prawa konkurencji (ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych).

>> Dowiedz się więcej

Prawo korporacyjne i reorganizacje

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla spółki.

>> Dowiedz się więcej

Prawo ochrony zdrowia

Pomagamy prawnie nawigować po wszystkich etapach cyklu życia produktu, od badań klinicznych, poprzez produkcję, dystrybucję na poziomie hurtowni i aptek, marketing, aż po refundację. Poza szerokim doradztwem prawnym i regulacyjnym dla branży farmacji ludzkiej, zajmujemy się obszarem wyrobów medycznych i weterynarii. Wspieramy podmioty lecznicze w bieżącej działalności, transakcjach i relacjach z NFZ.

>> Dowiedz się więcej

Prawo pracy

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Jasne i zgodne z prawem zasady organizacji pracy, w szczególności zagadnienia związane z czasem pracy i systemem wynagradzania, pozwalają zapewnić właściwy klimat funkcjonowania przedsiębiorstwa.


>> Dowiedz się więcej na temat obsługi prawnej w zakresie prawa pracy
>> Czytaj nasze artykuły i subskrybuj Strefę Pracodawcy

Prawo rynku kapitałowego

Kancelaria Deloitte Legal świadczy usługi w zakresie prawa rynku kapitałowego. Nasze doradztwo obejmuje szeroki katalog kategorii spraw.

>> Dowiedz się więcej

Prawo własności intelektualnej i nowych technologii

Skrojona na miarę obsługa w zakresie prawa własności intelektualnej dla firm korzystających z nowoczesnych technologii, rozwijających lub inwestujących w takie rozwiązania.

>> Dowiedz się więcej
>> Czytaj nasze artykuły na Blogu Prawo Nowych Technologii

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych
Wsparcie zamawiających i wykonawców poprzez minimalizowanie ryzyk prawnych w ramach procedury zamówień publicznych.


>> Dowiedz się więcej

O Kancelarii

Kancelaria Deloitte Legal

Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. posiada sieć biur w największych polskich miastach. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych. W codziennej pracy korzystamy z zasobów, wiedzy i doświadczenia globalnej sieci kancelarii stowarzyszonych z Deloitte, co umożliwia nam realizację także międzynarodowych projektów.

>> Dowiedz się więcej
>> Poznaj naszych prawników
>> Znajdziesz nas również na Linkedin

Kontakt

Tomasz Ostrowski

Tomasz Ostrowski

Radca prawny, Partner Zarządzający Deloitte Legal, Lider Zespołu Bankowość i Finanse

Tomasz jest radcą prawnym i angielskim solicitorem. Przez ostatnie 9 lat sprawował funkcję partnera w jednej z międzynarodowych kancelarii. Jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo przy finansowani... Więcej

Marek Gizicki

Marek Gizicki

Adwokat, Partner, Lider Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu

Marek Gizicki jest prawnikiem procesowym (adwokatem i doradcą podatkowym) z 18-letnim doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji... Więcej