Przyszłość rynku pracy a odbudowa postkryzysowa

Artykuł

Przyszłość rynku pracy a odbudowa postkryzysowa

Newsletter: Odporność biznesu w dobie COVID-19 23/2020

27 maja 2020

W wyniku pandemii koronawirusa cztery na pięć osób pracujących zawodowo, zostało objętych jakąś formą ograniczenia lub kwarantanny. Wychodzenie z kryzysu nie będzie procesem statycznym i nie nastąpi z dnia na dzień. Pracodawcy muszą być gotowi na różnorakie konsekwencje pandemii – łagodne, ciężkie lub poważne – oraz uzmysłowić sobie, że wychodzenie z kryzysu może przebiegać w różny sposób, w zależności od sytuacji, kraju i branży. W dzisiejszym newsletterze „Odporność biznesu” analizujemy różne rodzaje strategii zatrudnienia, a także przyglądamy się założeniom nowej propozycji rządu w zakresie wsparcia wynagrodzeń dla pracowników. Zapraszamy do lektury.

Strategie zatrudnienia na czas wychodzenia z kryzysu wywołanego wirusem COVID-19

Odzyskanie równowagi po pandemii koronawirusa, biorąc pod uwagę ludzki wymiar kwestii kadrowych oraz niepewność, z jaką zmagają się liderzy biznesowi, wymaga strategii personalnych uwzględniających zarówno krótkoterminowe działania priorytetowe związane z wychodzeniem z kryzysu, jak i myślenie perspektywiczne i nową normalność, czyli integrację celu, potencjału i perspektywy.

>> Czytaj dalej >>

Strategie zatrudnienia na czas wychodzenia z kryzysu wywołanego wirusem COVID-19

Tarcza 4.0: Nowe możliwości w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Nowe propozycje umożliwią ubieganie się o dofinansowanie także w przypadku nieobjęcia pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. To ważna zmiana - dla wielu pracodawców konieczność obniżania wymiarów etatów była główną przeszkodą, gdyż pomimo spadku obrotów, nadal było zapotrzebowanie na pracę.

>>  Zapoznaj się z projektem Tarczy 4.0 >>

Tarcza 4.0: Nowe możliwości w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

10 pytań, na które kadra zarządzająca musi być gotowa odpowiedzieć w „nowej normalności”

Prawdopodobnie największym wyzwaniem, jakiemu trzeba będzie sprostać w toku wychodzenia z kryzysu, będzie napięcie towarzyszące przygotowaniom do powrotu do pracy w połączeniu z koniecznością adaptacji do nowej rzeczywistości.  Odpowiedzi na te i inne pytania eksperci Deloitte udzielą w nadchodzącym webcaście.

>> Zapisz się na webcast >>

10 pytań, na które kadra zarządzająca musi być gotowa odpowiedzieć w „nowej normalności”

Co czwarta firma rodzinna przygotowana na sukcesję

Jak wynika z raportu Deloitte „Firmy prywatne – wyzwania i możliwości 2020”, tradycja przekazywania młodszym pokoleniom przedsiębiorstw rodzinnych, to wciąż wyzwanie dla większości właścicieli. Tylko 26 proc. firm jest gotowe na sukcesję na stanowiska dyrektora, a 18 proc. w przypadku pozostałych funkcji kierowniczych. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, w którym omawiamy wyzwania, z którymi muszą się mierzyć firmy rodzinne.  

>> Czytaj dalej >>

Co czwarta firma rodzinna przygotowana na sukcesję

Analiza rynkowości cen transferowych w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Można spodziewać się, że wiele grup kapitałowych odnotuje w 2020 r. pogorszenie wyników finansowych. Będzie to oznaczać „rozregulowanie się” stosowanych polityk cen transferowych, a tym samym zwiększone ryzyko podatkowe w tym obszarze. Podczas webcastu podpowiemy, jak zbudować na podstawie analizy porównawczej argumentację wyjaśniającą sytuację gospodarczą w świetle nowej sytuacji, by to ryzyko ograniczyć.

>> Zapisz się na webcast >>

Analiza rynkowości cen transferowych w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?