Third Party Management I TPM

Ryzyko jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Katalog rodzajów ryzyka, z jakimi musi mierzyć się dany podmiot jest z reguły dynamiczny i złożony, a waga, jaką nadaje się poszczególnym domenom ryzyka w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności.