TPRM Survey

Third Party Risk Management Survey - globalne badanie Deloitte dot. zarządzania ryzykiem stron trzecich kierowane do osób zarządzających odpowiedzialnych za obszary ryzyka, zakupów, zgodności i audytu wewnętrznego, a także do dyrektorów finansowych