Podatek CIT

Specjaliści Zespołu CIT pomagają podmiotom krajowym oraz zagranicznym w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.