Ceny transferowe

Ceny transferowe to warunki finansowe ustalane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Mają istotny wpływ na dochód podatkowy, więc przepisy wymagają, aby były ustalane na zasadach rynkowych, a poszczególne transakcje opisane w dokumentacji cen transferowych oraz wykazane w sprawozdaniu TPR.

Usługi Deloitte w zakresie cen transferowych