Enterprise Technology & Performance

Maksymalizacja efektywności i wartości inwestycji w pion finansów, łańcuch dostaw i systemy informatyczne wymaga całościowego postrzegania najważniejszych funkcji przedsiębiorstwa – od opracowywania strategii, poprzez projektowanie procesów, aż do wdrożenia technologii.