Newsletter CFO Insight

Nowości

Newsletter: CFO Insights

Cykl publikacji dla dyrektorów finansowych

„Deloitte CFO Insights” to źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spostrzeżeń oraz wywiadów z ekspertami i praktykami z całego świata.

Zapraszamy do lektury i subskrypcji nowej publikacji „Deloitte CFO Insights”, adresowanej do dyrektorów finansowych, poprzez którą będą Państwo mogli śledzić najnowsze trendy z zakresu zarządzania finansami jak również dowiedzieć się więcej o wyzwaniach, przed którymi stoją obecnie CFO.

Dotyczasowe wydania newslettera "CFO Insights":

 • Optymalizacja kosztów i generowanie dodatkowych źródeł dochodu jednym z powodów wyboru technologii cloud
  Liderzy rynkowi zgodnie twierdzą, że chmura publiczna jest rozwiązaniem, które stało się standardem, a wdrożenie tej technologii w przedsiębiorstwie zmienia sposób jego funkcjonowania w wielu obszarach. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce” przygotowanym przy wsparciu merytorycznym Google Cloud, migrację do chmury w polskich firmach najczęściej inicjują dyrektorzy IT. Z kolei najbardziej sceptyczni są prezesi (31 proc.) i dyrektorzy finansowi (15 proc.). Badanie pokazuje również, że to właśnie CFO mogą być jednymi z największych beneficjentów wdrożenia tej technologii. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że korzystanie z chmury może przynieść oszczędności na poziomie 5-15 proc., a to dopiero początek spodziewanych korzyści.
 • Zwiększona aktywność na rynku fuzji i przejęć w dobie pandemii
  Od stycznia do października 2020 r. globalny rynek fuzji i przejęć zanotował rekordową wartość transakcji równą 2,2 bln dolarów. Jak wynika z naszego badania „European CFO Survey Autumn 2020”, do najdroższych transakcji doszło w branży TMT (telekomunikacja, media, technologie). Cztery piąte dyrektorów finansowych wskazuje, że ma odpowiednie zasoby wewnętrzne, żeby je przeprowadzać. Z kolei 40 proc. z nich obawia się, że nie będzie to możliwe z powodu przeszkód regulacyjnych.
 • Po rekordowo niskich wskazaniach na początku pandemii nastawienie europejskich CFO wyraźnie się poprawiło
  W porównaniu z sytuacją sprzed sześciu miesięcy ogólny obraz wyłaniający się z opinii dyrektorów finansowych w całej Europie jest jaśniejszy, chociaż istnieją wyraźne różnice między sektorami. Nie możemy jednak zapominać, że otoczenie gospodarcze pozostaje bardzo niepewne, a jakiekolwiek trwałe ożywienie będzie zależało od możliwości kontrolowania COVID-19 w przyszłości. W chwili obecnej z perspektywy sytuacji w Polsce największym znakiem zapytania będzie wpływ drugiej fali zachorowań na wyniki gospodarcze i potencjalne nowe ograniczenia w działalności wprowadzone przez organy administracji.
 • Reforma IBOR - ponad połowa polskich firm nie jest gotowa na skutki jej wprowadzenia 
  Reforma stawek IBOR i zastąpienie ich nowymi wskaźnikami referencyjnymi stóp procentowych to jedno z największych wyzwań stojących przed sektorem finansowym w nadchodzących latach. Tymczasem z badania „CFO Survey 2020 – spring edition” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w Europie Środkowej wynika, że niewielu przedstawicieli polskich przedsiębiorstw dostrzega korzyści z wprowadzanych zmian, a aż 39 proc. wiąże z nimi konieczność ponoszenia przez ich firmy dodatkowych kosztów. O tym jakie są konsekwencje reformy oraz jaki jest wpływ na poszczególne obszary działalności w firmach - przeczytacie w tym wydaniu Newslettera.
 • Dla blisko połowy firm digitalizacja zespołów finansowo-podatkowych oznacza lepszą efektywność pracy i ograniczenie ryzyka 
  Tempo i skala zmian regulacji podatkowych wymuszają na firmach coraz większą digitalizację zespołów finansowo-podatkowych. Jak wynika z naszego badania „CFO Survey 2020 – spring edition”, zdaniem 47 proc. dyrektorów finansowych polskich przedsiębiorstw wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprawia efektywność pracy tych działów. Niewiele mniejsza liczba osób biorących udział w badaniu wskazuje na ograniczenie w ten sposób ryzyka podatkowego. Według ponad połowy pytanych digitalizacja ma największy wpływ na tworzenie i aktualizowanie raportów oraz automatyzację procesu gromadzenia danych.
 • Zdaniem CFO: kluczowym celem w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie redukcja kosztów
  Już pod koniec 2019 roku nie brakowało głosów mówiących o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym. Wybuch pandemii COVID-19 zdominował życie gospodarcze, społeczne i polityczne państw na całym świecie i sprawił, że obawy te stały się jeszcze bardziej uzasadnione. Zarówno rządy, jak i firmy podejmują szeroko zakrojone kroki w celu dostosowania się do odmiennych warunków gospodarczych i społecznych, niż te, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze pół roku temu. Nie jesteśmy jeszcze w stanie określić jak dotkliwe będą rzeczywiste skutki pandemii dla gospodarki Polski i Europy, ale aby lepiej zrozumieć nastroje, oczekiwania i obawy dyrektorów finansowych w Polsce, Czechach, Rumunii oraz w trzech państwach bałtyckich w tym trudnym czasie, w okresie od marca do początku maja tego roku przeprowadziliśmy kolejną już edycję badania Deloitte CFO Survey.
 • Czy jest szansa na powrót optymizmu? Polska gospodarka a COVID-19
  W badaniu Deloitte „CFO Survey 2020” przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2019 roku, czyli w czasie kiedy Chiny zaczęły się zmagać z epidemią SARS-CoV-2, aż 42 proc. dyrektorów finansowych w Polsce jako wysoki oceniło poziom niepewności gospodarczej i finansowej w firmach. Było to o 7 p.p. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Choć pandemii i recesji nią wywołanej nie sposób było przewidzieć, badanie Deloitte pokazało także, że rok do roku CFO mieli coraz mniejszy apetyt na podejmowanie ryzyka przez ich firmę.
 • Dwadzieścia trzy chromosomy. Ile cyfrowego DNA ma wasza firma?
  Dojrzałe przedsiębiorstwa starają się być bardziej zwinne i koncentrują się na ciągłej innowacji oraz rozwoju współpracy, ukierunkowanej na jasno określony cel. Autorzy publikacji, czerpiąc z wyników prac Deloitte nad cyfrowym DNA i z własnych ustaleń, opracowali system, pozwalający wyodrębnić kluczowe cechy cyfrowego przedsiębiorstwa i uszeregować je pod względem ważności. Czerpanie z tych doświadczeń umożliwi zaplanowanie i stopniowe wprowadzenie zmian.
 • Imperatyw Detonacji: Koniec z najlepszymi praktykami
  Historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłego sukcesu, liderzy finansów odgrywają kluczową rolę: mają za zadanie zreorganizować swoje piony i procesy tak, by dotrzymać kroku wymogom coraz bardziej innowacyjnych rynków.
 • Jak zmniejszyć przepaść między twoim obecnym zespołem a tym, którego potrzebujesz
  W tym numerze „CFO Insights” rozmawiamy o tym, dlaczego pozyskiwanie i rozwój wykwalifikowanych pracowników powinny być wpisane w ogólną strategię biznesową firmy oraz zidentyfikujemy niektóre z kluczowych pytań, które pomogą liderom działów finansowych budować kadry przyszłości.
 • Przetwarzanie w chmurze: Odpowiedzi na trudne pytania
  Firmy badają różne możliwe skutki i zastosowania biznesowe przetwarzania w chmurze, a dyrektorzy finansowi natrafiają na coraz więcej trudnych pytań związanych z rachunkowością i opłatami oraz liczne obawy analityków. W tym wydaniu CFO Insights omówimy, jak dyrektorzy finansowi mogą odpowiedzieć na te pytania, nadawać kierunek rozmowom i wdrażać zarządzania skutkami migracji do chmury.

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?