Новости

Пореске новости

Најновије пореске вести

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде .

Пореске вести, јун 2020.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица, Закона о рачуноводству и Закона о девизном пословању.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, март 2020.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2019. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по
запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2019. години у „Службеном гласнику РС“ бр. 16/2020 од 27. фебруара 2020. године, неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину износи 2.729.304 динара

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, фебруар 2020.

Посебне категорије странаца који имају право на привремени боравак

На седници одржаној 13.02.2020. године Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о критеријумима за одређивање категорије странаца којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Уредба) предвиђених у Закону о странцима. 

Више о томе прочитајте овде.

 

Пореске вести (област имиграције), фебруар 2020.

Уредба Владе Републике Србије – посебне категорије страних држављана

Овим путем вас обавештавамо да је Влада Републике Србије на седници одржаној 13.02.2020. године усвојила Уредбу о критеријумима за одређивање категорије странаца којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Уредба).

Очекује се да ће текст Уредбе бити објављен ускоро.
 

Пореске вести, фебруар 2020.

Мултилатерална конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – новости
Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар 2020.

Дана 28. децембра 2019. године Министар финансија објавио 3 правилника од значаја за утврђивање опорезиве добити за 2019. годину:

1.  Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

2. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

3. Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу ван дохвата руке примењују код утврђивања цена трансакција
међу повезаним лицима

Правилници ступају на снагу 1. јануара 2020. године, а примењују се за обрачун пореза на добит за 2019. годину.

АРХИВА

Пореске вести из 2019.. године

Пореске вести из 2018. године

Пореске вести из 2017. године

Пореске вести из 2016. године

Пореске вести из 2015, године

Пореске вести из 2014. године

Пореске вести из 2013. године

Да ли Вам је ово било корисно?